Jette Nevers

Occupations

Eget værksted fra 1965; samarb. med Georg Jensen Damaskvæveri i Kolding fra 1978; kunstnerisk kons., Fyns Amt 1990- 94. Medl. af best. for Stoftrykker- og Væverlauget 1972-84; af Kunsthåndv.rådet 1978-88; af Undervisningsmin. Ankenævn for Kunsthåndv.udd. 1980- 94; af best. for Brandts Klædefabr. 1990-94.

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.