Oscar Nicolaisen

Biography

Oscar Nicolaisen gjorde sig især bemærket som landskabsmaler. Hans stil var let og præget af en lysende kolorit. Motiverne hentede han i den nordjyske natur, men hjemstavnsmaler var han ikke. Han lagde større vægt på maleriets formelle egenskaber end på et egentligt naturstudium.

Author: Inge Mørch Jensen (I.M.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.