Christian F. Nielsen

Biography

Christian F. Nielsen satte sit præg på bygningsbilledet i barndomsbyen Nykøbing Mors, hvor han bl.a. byggede apoteket, kapellet samt administrationsbygningen til det lokale jernstøberi. Hans virke hos Vilh. Dahlerup og Martin Borch synes ikke at have sat sig tydelige spor i eksempelvis jernstøberiets administrationsbygning, der har flere nybarokke træk, især med inspiration fra Ulrik Plesners huse. Det samme gør sig gældende med flere af N.s etageejendomme i Århus, eksempelvis Skolegade 30 fra 1911 og Borgporten fra 1915. I senere arbejder som Christian X og Dronning Alexandrines Stiftelse og villaen Paludan Müllersvej 10, begge i Århus, arbejdede N. med træk fra nyklassicismen. Ud over de mere end 100 huse i Århus, som stammer fra N.s tegnebord, prægede han også byen via sine mange tillidshverv og ikke mindst gennem deltagelse i den offentlige debat, hvor han f.eks. fremsatte en idé om, at det gamle Århus burde jævnes med jorden, for at der kunne skabes en behørig forbindelse fra Frederiks Allé til Randers Landevej. Denne tanke blev heldigvis ikke realiseret. Det gjorde derimod ideen om en mindepark for de danskere, der faldt i 1. verdenskrig. Her må N. også tillægges æren for placeringen ved Marselisborg Slot. Han gled imidlertid så meget ud af billedet ved det videre arbejde med Mindeparken, at han slet ikke blev takket ved indvielsen. Det blev der, lidt sent, rådet bod på i nekrologerne i 1956.

Author: Vigand Rasmussen (V.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.