Christian F. Nielsen

Artworks

En række villaer i Århusområdet: Marselisv. 19 (1909); Strandvænget 2 (1915); Silkeborgvej 30 (1923); Paludan Müllersv. 10 (1931) og Johan Langesv. 7 (1938). Beboelsesejendomme smst.: Pontoppidansg. 16 (1909); Skoleg. 30 (1911); Skolebakken 5 (1913); Nørreg. 53-55 (1913); Borgporten (1915); Borgg. 10-12- 14 (1933). Fabriksbygninger: F.eks. chokoladefabrikken Elvirasminde, Klosterg. 32, Århus (1912, om- og tilbygn. 1919, 1920, 1922 og 1929); for De forenede Jernstøberier, Knudrisg. 7, smst. (1916); adm.- og fabriksbygn. for N.A. Christensen & Co., Nyk. Mors (1913, udv. 1944). Andre bygninger: Apotek i Vils (1904); realsk., Hadsten (1915); apotek, Stoholm (1915); præstebolig, Mørke (1922); samme, Lading (1925); kgrd.kapel, Nyk. Mors (1925); udv. af Morsø Bank (1925, nedr. o. 1968); Chr. X og Dronn. Alexandrines Stift., Åboulev. 1, Århus (1926); apotek, Nyk. Mors (1925); Brabrand Alderdomshjem (1939); vuggestue, Charlottehøj, Århus (1948, s.m. N. Bygum Clausen). Projekter: Mindepark i Århus for da. i udlandet (1923). En oversigt over C.F.N.s værker i Århus fra 1909 til 1952 findes på Ark.skolen og Erhvervsarkivet i Århus.

Author: Vigand Rasmussen (V.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.