Jeppe Vontillius

Weilbach information

Genealogy

Vontillius, Jeppe Carl Jeppesen, 1915-1994, maler. *15.12.1915 på Fr.berg, ?27.3.1994. Forældre: Trafikass., senere stationsforstander Alfred Jørgen Herman V. og Edla Jeppesen. ~27.4.1940 på Fr.berg med Ellen Marie Dupont, *18.6.1917 i Kbh.

Biography

Jeppe Vontillius' interesse for figurstudiet blev allerede vakt på Rostrup Bøyesens tegneskole, og også senere kredsede han i sine billeder bestandigt om den menneskelige krop. Han udforskede dens form, som ofte blev gengivet voluminøs og tung og eksperimenterede med at sætte den i relation til det omgivende rum. Med forkærlighed malede han liggende, stående eller siddende kvindeskikkelser, placeret frontalt foran beskueren. Han tilstræbte enkelhed og undgik detaljer. Han anvendte afdæmpede farver, bestående af grå, brune, sorte, hvide og mørkegrønne nuancer, som blev påsat i pastose, brede penselstrøg eller med paletkniv. Mellem 1947-57 blev figurerne ofte understreget med kraftige, mørke konturer. I sin ungdom fandt V. bl.a. inspiration i værker af V. Hammershøi og V. Lundstrøm, mens han i de senere år mere interesserede sig for Lauritz Hartz, E. Weie og E. Hoppe. Ved siden af figurbillederne malede V. landskaber, som især efter 1951, da han havde bosat sig i Lønholt i Nordsjælland, blev et hyppigt tilbagevendende motiv. Han malede ofte grusgrave eller det åbne landskab, gengivet med brede, horisontalt løbende flader, rytmisk forskudt for hinanden. Som i figurbillederne foretrak V. også i landskabsbillederne de små formater, samt en enkel og streng kompositionsform og stilfærdige farver. Han var medstifter af kunstnersammenslutningen Bølleblomsten, som fortrinsvis bestod af elever fra Rostrup Bøyesens tegneskole.

Education

I malerlære 1931, svendebrev 1935; elev af P. Rostrup Bøyesen vintrene 1936-37, 1940-42.

Travels

Berlin 1937; Frankrig (Paris) jævnligt mellem 1947 og 1973; Holland 1951; Amsterdam 1951, 1953, 1958; London 1953, 1971, 1975; Firenze, Rom 1955; Grækenland 1976.

Occupations

Censor for KE 1944-45, 1951-52, 1956-57, 1960, 1962; i best. for Foren. for ung da. Kunst 1946-49; lærer ved Det jyske Kunstakad. fra 1965.

Scholarships

Carlsons Pr. 1940; Wilstrup 1942, 1944; Hielmstierne-Rosencrone 1942, 1946; J.R. Lund 1946, 1948, 1953; Raben-Levetzau 1947; Bielke 1947; Zahrtmann 1948, 1975; Carlsons Legat 1949-51; Villiam H. Michaelsen 1950; Akad. 1951; Oluf Hartmann 1951; Eckersberg Med. 1963; Stat. Kunstfond 1965, livsvarig ydelse; Henry Nathansen 1965; Godtfredsen 1983; Bergsøe-Fonden 1984; Pacht 1986; Ancker 1988; Henry Heerup.

Exhibitions

KE 1939-40, 1943-44; Charl. Forår 1941; Bølleblomsten 1942, 1945-48; Foren. for ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1945, 1950; Da. Kunstudst., Oslo 1946; Unionen 1947; Nord. Grafik Union, Liljevalchs, Sth. 1948; Da. Grafik, Tjekkoslovakiet 1948; Store nord. Kunstudst., Charl.borg m.fl. 1949; Den frie Udst. 1954- 56; Arte Nord. Contemp., Pal. delle Espo., Rom 1955; Dönsk List, Listasafni Ríkisins, Island 1956; Martsudst., Den frie Udst. bygn. 1957, 1960-61, 1963-65, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981; Nord. Konst, Göteborgs Konstmus. m.fl. 1962; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Corner 1987-1989; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard 1988. Separatudstillinger: Färg och Form, Sth. 1948 (s.m. Poul Ekelund); 4 Malere, Nordjyll. Kunstmus. 1949 (s.m. Poul Ekelund, Egill Jacobsen og Asger Jorn); Kunsthallen, Kbh. 1950 (s.m. Mogens Andersen og Holger Jacobsen), 1951 (s.m. Mogens Andersen), 1955, 1957; Athenæum, Kbh. 1952, 1956; Kunstforen., Kbh. 1957 (retrosp.); Kunstnerforb., Oslo 1965; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1972, 1974, 1976 (s.m. Gertrud Vasegaard), 1978, 1982, 1984, 1986, 1991; Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1980 (s.m. Ole Kielberg); Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1984 (s.m. Mogens Andersen, Frede Kristoffersen og Sv. Wiig Hansen); Sønderjyll. Kunstmus. m.fl. 1985 (retrosp.).

Artworks

Siddende model (1937, Storstrøms Kunstmus.); Liggende kvinde (1938, Carlsons Pr. 1940); mappe med 8 træsnit (1940, s.m. Mogens Andersen); Vej gennem en by (1944, Storstrøms Kunstmus.); Stående model (1946, Vejle Kunstmus.); Stående kvinde med rød baggrund (1948, Vejen Kunstmus.); Grusgrav, Mønge (1949, Storstrøms Kunstmus.); Kvinde i hvid bluse (1952, Vejle Kunstmus.); Siddende læsende dame (1954, Stat. Mus. for Kunst); Siddende syende dame i sort (1955, Louisiana); Granskov, aften, Asminderød (1956, Fyns Kunstmus.); Landskab, Lønholt, modlys (1957, Storstrøms Kunstmus.); Siddende kvinde med brun dragt (1958, Esbjerg Kunstmus.); Landskab, efterår (1963, Ribe Kunstmus.); Landskab, november (1966, Stat. Mus. for Kunst); Siddende figur i brunt, maleren Poul Ekelund (1968, Vestsjæll. Kunstmus.); Landskab. August (1970, Stat. Mus. for Kunst); Grusgrav. Bygevejr. (1975, Skive Kunstmus.); Siddende kvinde (1984, Sønderjyll. Kunstmus.); Landskab (1987, Fr.borgmus.); Figur med blåt slips (1988, Askov Højsk.); endv. repr. i Herning Kunstmus.; Glyptoteket; Nordjyll. Kunstmus.; Randers Kunstmus.; Trapholt; Aarhus Kunstmus.; Kobberstiksaml. Udsmykninger: Slagelse Gymn. (vægmal., 1962); Musikvidenskabeligt Inst., Århus (2 mal., 1966); Haslev Højsk. (3 mal., 1969); Folketingets mindre spisestue (3 mal., 1976).

Literature

Pol. 9.2 1948 (K. Borchsenius); 6.9 1951 (W. Schwartz); Inf. 2.4.1948; 29.4 1950 (Ole Næsgaard); 19.6.1985; Nat.tid. 20.4.1950 (J. Zibrantsen); Ekstrabl. 26.4 1950 (Pola Gauguin); Aftenbl. 11.9.1951 (P. Lübecker); Berl. Aften 9.8.1957; Weekendavisen 10.3.1978 (Virtus Schade); Svend Eriksen: J.V., Vor tids kunst, 1958; Jan Zibrandtsen: Moderne da. maleri, 1967, 273-75, 277, 378f; H.P. Jensen i: Herning Kunstmus. Bull., 1, 1985, 24f; Ny da. Kunsthist., bd. 7, 1995, 41, 133, 160-64, 175, 179.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.