Mogens Zieler

Weilbach information

Genealogy

Zieler, Mogens Holger, 1905-1983, maler og tegner. *6.3.1905 i Kbh., ?17.3.1983 i Odder, begr. på Vær Kgrd. Navneskift fra Sørensen 7.6.1911. Forældre: Premierløjtn., senere kaptajn i flåden Carl Christian S. (navneskift til Zieler 7.6.1911) og Anna Marie Augusta Glud. ~6.6.1930 i Århus med Birgit (Bennie) Winge Reimers, *12.6.1908 i Skåde Bakker, ?8.8. 1979 i Sondrup ved Århus, begr. på Vær Kgrd., datter af apoteker Martin Niels R. og Astrid Winge.

Biography

Mogens Zieler favnede vidt, fra maleri og rumudsmykninger til grafik, tegnekunst og bogkunst. For ham selv personligt stod maleriet som det centrale, og han startede sin kunstneriske løbebane som elev af maleren Harald Giersing. Læretiden hos Giersing blev kort, men betydningsfuld, og Z.s opfattelse af billedkunstens lovmæssigheder er i mange henseender nært beslægtet med hans læremesters. Han var stærkt optaget af linieføringens ornamentik, af farven som lokalfarve og ikke mindst kredsede han om den sorte og hvide farve og brugen af disse som "igangsættere" for andre farver. I naturlig forlængelse heraf dyrkede han grafik og bogkunst intenst fra sine helt unge år, hvor han startede med at lave en lang række tegninger til tidsskriftet Klinte, det senere Vild Hvede. Han havde udpræget talent for at skabe en typografisk sammenhæng mellem tekst og tegning og udviklede med årene stor interesse for kalligrafi. I Z.s kunst havde formen altid et motivmæssigt indhold, og når han illustrerede en tekst, tilførte han den en ny billedmæssig dimension, der ofte var både underfundig og poetisk. Hans forsider til udstillings-kataloger for Corner og Høst og Decembristerne i 30rne og 40rne er særdeles vellykkede, ligesom han var en mester i exlibris-kunsten. Studierejsen i 1940 til Østen satte sig tydelige spor i hans kunstneriske arbejder, hvor Balipiger og de optrukne sort/hvide fiskerbåde på Celebes' kyst blev tilbagevendende motiver både i hans maleri og grafik. I maleriet er modelbillederne et yndet motiv, og modellen har umiskendelig lighed med hans hustru Bennie. Hun var ikke blot hans foretrukne kvindelige inspirationskilde, men udførte tillige alle hans vævninger. Z. er ofte blevet kaldt kattens og kvindens maler, men også landskabsbilleder fylder meget i hans produktion. Igennem årene udførte han et bemærkelsesværdigt stort antal udsmykninger med festsalen i Risskov skole i 1960 som et af højdepunkterne. Udsmykningens titel Nattens bortdragende stjerner trompeterer for den frembrydende sol er karakteristisk for hans underfundige motivverden. Z.-samlingen i Horsens Kunstmuseum Lunden åbnede 26. marts 1977 og rummer de værker, som Horsens Kommune har erhvervet i perioden 1976 til kunstnerens død. Siden 1991 er der ingen permanent ophængning, men jævnlige nyophængninger af Z.s mange arbejder.

Education

Malersk. Studio; elev af Harald Giersing 1926-27; af Karl Larsen 1928; Kunstakad. Kbh., grafisk sk. (Aksel Jørgensen), freskosk. 1927- 32.

Travels

Finland 1925; Paris, Italien, Tyskland 1930-31; Java, Bali, Celebes 1939; siden Skotland og Bretagne; flere rejser til Oslo og Sth.

Occupations

Censor for KE 1934-35; medl. af kom. for udst. i udlandet 1934- 35; af Akad. jury 1940-43; af best. for Grafisk Kunstner Samf. fra 1947; fmd. for Decembristerne 1953-68; censor for KP 1962.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1934, 1936; Købke 1938, 1944-45, 1949; Emma Bærentzen 1941; Alfr. Schmidt 1942; Oluf Hartmann 1943; Villiam H. Michaelsen 1943; Knud V. Engelhardt 1944; Akad. 1951, 1953; Eckersberg Med. 1954; J.R. Lund 1958-59.

Exhibitions

KE 1926-29, 1931-32, 1934; Charl. Forår 1929-30, 1933-34; Interskand. grafik, Oslo 1932; Grønningen 1932-33; Høst 1934-36; Corner og Høst 1936- 38, 1940, 1942-45; Nord. Grafik Union 1938-39, 1948; Vild Hvede 1941, 1948; Decembristerne 1946-47, 1949-50, 1953-54, 1956-57, 1959-66, 1968-73, 1975, 1978-79, 1984; Da. kunstudst., Oslo 1946; Charl. Eft. 1951 (retrosp.); internat. bien. Contemp. Color Lithography, Cincinnati Art Mus. 1952; Nord. kunst, Oslo m.fl. 1953; Peintures, gravures danoises, Mus. Galliéra, Paris 1953; Arte Nord. Contemp., Palazzo delle Espo., Rom 1955; Modern Da. Painting and Sculpture, Glasgow Mus. m.fl. 1956; Da. nutidskonst, Lunds Konsthall 1959; Da. illustratorer, Fr.berg Rådhus 1960; Six Da. Graphic Artists, vandreudst. i USA 1966-67; Papier aus Jütland, Bürgerhaus Giessen, Tyskland 1973; De fabulerende, Nikolaj, Kbh. 1979. Separatudstillinger: 1927; Kunsthallen, Kbh. 1928; 1930 (s.m. Bennie Z.); 1934; Fischer og Krarup, Kbh. 1940; Kunstindustrimus. 1943; Per Rom, Oslo 1949; Jugelsalen, Århus 1949; Bonniers, N.Y. 1951; Kunstforen., Kbh. 1958; Århus Rådhushal 1964 (retrosp.); Det da. hus, Paris 1964 (s.m. Marcel Rasmussen og Palle Nielsen); Aarhus Kunstmus. 1975 (s.m. Kenneth Armitage); Odder Kunstforen. 1984 (mindeudst.).

Artworks

Hustage, Nyboder (1917); Hvilende elever hos Giersing (1926, Horsens Kunstmus. Lunden); Violinspil (1935, smst.); Fantasi efter P. Lindbergs stik af Jelling, ca. 1590 (1940, Vejle Kunstmus.); Fiskerbåde på Celebes' kyst (1940, Aarhus Kunstmus.); I lang kjole (1942, Esbjerg Kunstmus.); Skov (1943, Stat. Mus. for Kunst); Månen i Lindeskoven (1944, Horsens Kunstmus. Lunden); Med rødt tørklæde, siddende dame (1947, Stat. Mus. for Kunst.); Præsten i Jelling (1949, Vejle Kunstmus.); Mellem to hatte (1949, Nasjonalgal., Oslo); Krobal (1950, Aarhus Kunstmus.); Faldende efterårsblade (1950, Skive Kunstmus.); Mellem Jelling-højene (1953, Vejle Kunstmus.); Sort-hvid meditation (1953, Esbjerg Kunstmus.); Månen i Jelling (1954, Vejle Kunstmus.); Aften efter regn (1957, Kunstmus. Brundlund Slot); Dobbeltportræt med fåresaks (1957, Studenternes Hus, Århus); Rideklubbens ræve (1958, Ribe Kunstmus.); Morgenridt (forstudie til udsmykning i Risskov Sk., 1958, Horsens Kunstmus. Lunden); Med hat og kat (1959, Aarhus Kunstmus.); Brevskriversken (1960, Randers Kunstmus.); Jorden (1963, Trapholt); I en anden verden (1963, Fyns Kunstmus.); Pipes and Drums, Gordon Highlanders (1964); Forblæst plantage, aften (1964, Horsens Kunstmus. Lunden); Fra hærvejen (1966, Esbjerg Kunstmus.); Portræt af Bennie Zieler (1967, Horsens Kunstmus. Lunden); Fantasi over henfaren frue, Birgitte Rosensparre. Efter Antonius Sandfeldt (1969, smst.); Græshoppeviolinen (skitse til udsmykn. af Oehlenschlægerg. Sk., 1970, smst.); Node-yngel (1972, smst.); endv. skitser til udsmykn.opgaver, exlibris, bomærker, kat.omslag, bogomslag, bogill. og billedvævninger (sidstnævnte s.m. hustruen Bennie Z.) i Horsens Kunstmus. Lunden; desuden en lang række grafiske arbejder, bl.a. i Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml. Udsmykninger: Sol i retternes land (1947, Folkekøkkenet, Lyrskovg., Kbh.); Rosenborg-løve-familien (1948, børnehaven i Rosenborg Have); Da. dyr i da. planter (1952, Korsagersk., Husum); Ugle med unger (mosaik, 1956, Herningholmsk., Herning); Musik-dyr (mosaik, 1956, Tivolis koncertsal); Solens gang (1957, tidl. Julemærkesanatoriet, Kolding Fjord, ved sanatoriets nedlæggelse 1960 flyttet til Vintersbølle); Nattens bortdragende stjerner trompeterer for den frembrydende sol (1960, Risskov Sk. festsal); I en pause har dyrene overtaget apparaturet (1963, Holstebro Posthus); Landligt eventyr (1967, Kbh. tandlægehøjsk. børneventeværelse); 12 standarter med da. dyr (1967, Ørting-Falling Centralsk., aula); Glostrup Statshosp., børneafd. (kattebilleder i 70 værelser, 1968); Hestene på Horsnæs eller Livet på Loddentot (1972, Horsens Sygehus); Mennesker i dyreham (gobelin, 1975, Nordens Hus, Reykjavík). Illustrationer: Walt Whitman: Sangen om mig selv, 1929, 1934; Isak Dinesen: Syv fantastiske fortællinger, 1935; F.L. Østrup (genfortæll.): Gilgamesh, 1940; Kalidasa: Sakuntala, 1942; Kai Flor (oversæt.): Østerlandske Elskovsdigte, 1945; H.C. Andersen: Elverhøi, kalender fra Nordlunde 1946; Carl Kjersmeier (red.): Afrikansk Negerdigtning, 1948; Vagn Holmboe: Tolv da. skæmteviser, 1950; Martin Larsen (red.): Guder, Helte og Godtfolk, Eddadigte, 1954; Jens Aug. Schade: Schadebogen, 1963. Skriftlige arbejder: Løvejagt i Jylland, 1951; Omkring hvidt og sort i maleriet, i: Sadolins Nyt, 35, maj 1952; Sort symfoni for een finger, 1971; endv. talrige artikler i tidsskr. og dagbl. Film: Multituder, 1970 (tegnefilm).

Literature

Orla Lundbo: M.Z. exlibris, 1945; Georgine Oeri i: Graphis, 20, Zürich 1947, 296-307; Kunsten idag, 4, Oslo 1950, 4-21; 1, 1954, 44-49; Pierre Lübecker: M.Z., Vor tids kunst, 45, 1953; Vor tids grafik, 3, 1958; Carl Frederik Garde: Om lidt er alt så længe siden, en bog om M.Z., 1969; Ellen Tange (red.): M.Z., kat. over Z.-salen i Horsens Kunstmus. Lunden, 1979; M.Z. saml., Horsens Kunstmus. Lunden 1991. Maleren M.Z., ca. 1960 (farvefilm ved Kristian Begtorp).

Author: Ellen Tange (E.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.