Mogens Zieler

Biography

Mogens Zieler favnede vidt, fra maleri og rumudsmykninger til grafik, tegnekunst og bogkunst. For ham selv personligt stod maleriet som det centrale, og han startede sin kunstneriske løbebane som elev af maleren Harald Giersing. Læretiden hos Giersing blev kort, men betydningsfuld, og Z.s opfattelse af billedkunstens lovmæssigheder er i mange henseender nært beslægtet med hans læremesters. Han var stærkt optaget af linieføringens ornamentik, af farven som lokalfarve og ikke mindst kredsede han om den sorte og hvide farve og brugen af disse som "igangsættere" for andre farver. I naturlig forlængelse heraf dyrkede han grafik og bogkunst intenst fra sine helt unge år, hvor han startede med at lave en lang række tegninger til tidsskriftet Klinte, det senere Vild Hvede. Han havde udpræget talent for at skabe en typografisk sammenhæng mellem tekst og tegning og udviklede med årene stor interesse for kalligrafi. I Z.s kunst havde formen altid et motivmæssigt indhold, og når han illustrerede en tekst, tilførte han den en ny billedmæssig dimension, der ofte var både underfundig og poetisk. Hans forsider til udstillings-kataloger for Corner og Høst og Decembristerne i 30rne og 40rne er særdeles vellykkede, ligesom han var en mester i exlibris-kunsten. Studierejsen i 1940 til Østen satte sig tydelige spor i hans kunstneriske arbejder, hvor Balipiger og de optrukne sort/hvide fiskerbåde på Celebes' kyst blev tilbagevendende motiver både i hans maleri og grafik. I maleriet er modelbillederne et yndet motiv, og modellen har umiskendelig lighed med hans hustru Bennie. Hun var ikke blot hans foretrukne kvindelige inspirationskilde, men udførte tillige alle hans vævninger. Z. er ofte blevet kaldt kattens og kvindens maler, men også landskabsbilleder fylder meget i hans produktion. Igennem årene udførte han et bemærkelsesværdigt stort antal udsmykninger med festsalen i Risskov skole i 1960 som et af højdepunkterne. Udsmykningens titel Nattens bortdragende stjerner trompeterer for den frembrydende sol er karakteristisk for hans underfundige motivverden. Z.-samlingen i Horsens Kunstmuseum Lunden åbnede 26. marts 1977 og rummer de værker, som Horsens Kommune har erhvervet i perioden 1976 til kunstnerens død. Siden 1991 er der ingen permanent ophængning, men jævnlige nyophængninger af Z.s mange arbejder.

Author: Ellen Tange (E.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.