Karel van Mander

Biography

Karel (II) van Mander var, som hans bevarede arbejder viser, en dygtig kunstner. Da Christian IV ville have en serie gobeliner til Frederiksborgs riddersal med fremstilling af højdepunkterne fra sin regeringstid med hovedvægten på de militære triumfer under Kalmarkrigen, fik M. kommissionen. Christian IV havde stiftet bekendtskab med M., da han 1614 forhandlede om tapeter med F. Spiering. De blev imidlertid aldrig udført. Kontrakten blev indgået under et besøg hos Christian IV i 1616. Han skulle på kongens regning besøge krigens valpladser og forpligte sig til at fremsende skitser senest maj 1617, mens de færdige gobeliner skulle leveres 2 år senere. I 1619 overleverede han personligt kongen 18 gobeliner, og en efterbestilling på 4 fremsendtes 1620, således at hele suiten blev på 22 stykker. Hertil kom mindre leverancer af bordtæpper og lignende. M. havde også andre fyrstelige kunder, bl.a. prinsen af Oranien. Økonomisk kørte hans virksomhed imidlertid af sporet, og han måtte give sin bagmand N. Snouckaerts pant i sine fordringer på den danske konge. Han døde pludselig, og enken flygtede med sine 8 børn til Danmark, hvor hun havde penge til gode. Efter en række indviklede processer fik hun afregnet med mandens kreditorer og slog sig ned som urtekræmmerske. Forretningen gik godt, og hun blev leverandør til hoffet.

Author: Steffen Heiberg (St.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.