Ejnar Nielsen

Literature

Berl. Tid. 22.10.1918; Kunstmus. Aarsskr., 1919, 137; Axel Schmidt i: Skønvirke, 1921, 42f; Carl V. Petersen: Samtida konst i Danm., 1929; V. Jastrau: E.N., 1930; Egon Mathiesen i: Nyt tidsskr. for Kunstindustri 1934, 53; Johan Rohde i: Den frie Udst. gennem 50 Aar, 1942; Elof Risebye: E.N.s Mosaiker, 1942; samme i: Den frie Udst., kat. 1944; Nat.tid. 10.10.1944; 9.7.1947 (J. Zibrandtsen); Olivia Holm-Møller i: Kunst, 6, 1953-54, 123; Aksel Jørgensen i: Den frie Udst., kat. 1956; S. Joensen-Mikines i: Vindrosen, 1956, 474-85; J. Zibrandtsen i: Gutenberghus Årsskr. 1957, 7f; Leo Estvad i: Da. illustratorer 1910-60, 1960; Francis Bull: Nord. Kunstnerliv i Rom, 1960, 245; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968; Jan Garff i: Grafik, 3, 1973, 4f; Hans Helge Madsen: E.N. eller Eventyret om Gjern, 1974; Per Kirkeby i: Hus, billede, dekoration, 1978; samme: Bravura 1981; Emma Salling m.fl.: Rytterstatuen Amalienborg Plads, 1982; Annette Stabell (red.): E.N., 1984; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Skole (u.å).; Stig Miss og Niels Ohrt: Erik Raadal og 30'rnes da. landskabsmaleri, 1985; Hanne Westergaard og Knut Berg i: Nord. stemninger, 1987; Leila Krogh: Løvens breve, 1987; Dorte Falcon Møller: Erik Raadal. Maleren fra Gjern, 1987; E. Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Henrik Wivel: Symbolisme og impressionisme. Ny da. kunsthist., bd. 5, 1994. Breve (privateje, Hirschsprung, Det kgl. Bibl.).

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.