L.A. Ring

Literature

Morgenbl. 1.6.1883 (Karl Madsen); Pol. 21.5.1886 (samme); 15.8.1924 (interv., samme); 11.9.1933 (Arthur Fang, Johs. V. Jensen, Aksel Jørgensen, Ludvig Find, Knud Pontoppidan, Andreas Vinding); 12.9.1933 (Poul Henningsen); Karl Madsen i: Tilskueren, 1889, 297-310; Axel Holck i: Kunst, III, 1901; N.V. Dorph i: Ill. Tid., XLIII, 1901-02, 71-74; Johannes Elbek i: Ord og Billeder, 1909-10, 147-52; H. Chr. Christensen: Fort. over Malerier og Studier af L.A.R. 1880-1910, 1910 (Tillæg 1922); L.A.R. (Smaa Kunstbøger), 1912; Soc.dem. 11.9.1933 (Pr. Wilmann); 22.9.1933 (Viggo Madsen); Peter Hertz: Maleren L.A.R., 1934; Cai M. Woel: L.A.R., 1937; Herman Madsen i: Kunst, nr. 6, 1955, 151-61; Kai Flor: L.A.R., Dir. O.P. Christensens Saml., 1956; Arthur Fang: R. og Roskilde, 1971; Knud Voss i: Da. Kunsthist., bd. 4, 1974, 87-104; Poul Gammelbo i: Cras, XIX, 1978, 121-27; Inger de Stricker: Maleren L.A.R. i Høje-Taastrup Kom., 1980; Henrik Wivel i: Kritik 59, 1982, 30-52; Mogens Nykjær i: Cras XXXV, 1983, 64-71; Lotte Fang i: Jul i Roskilde, 1984, 25-30; Nina Hobolth og Signe Jacobsen: L.A.R., Herman A. Kähler i sit værksted, 1990; Ulla Hjorth i: Kunstværkets krav, Festskrift til Erik Fischer, 1990, 91-97; Mogens Nykjær i: Kundskabens billeder, 1991, 135-42; Peter Michael Hornung: Realismen, Ny da. kunsthist., bd. 4, 1993, 203-29; Henrik Wivel: Den store stil, Ny da. kunsthist., bd. 5, 1995, 85-97; Finn Terman Frederiksen: Før solopgang, omkring et billede af L.A.R., 1995. Auktionskataloger: 16.11.1933 (dødsbo); Kunsthallen, Kbh., auk. nr. 167, 1950 (fort. over Malerier tilh. boet efter fabr. Peter Thomsen).

Author: Mikael Wivel (M.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.