Hjalmar Matthiessen

Education

Malersv., udlært hos faderen; Håndværkerforen. Tekn. Sk., Fr.cia; lærte frihåndstegn., geometri, perspektiv, skyggetegn., bl.a. af faderen 1894-97; Kunstakad. Kbh. (Sophus Vermehren) 1898-1903; Harald Foss' Kunstsk. fra 1903; malersk., Paris 1913; malerikonservatorudd. i Paris.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.