Gudrun Meedom Bæch

Artworks

Keramiske skulpturer og dekorative arbejder: Det første skridt (udst. 1957); Keramisk alterkors (1968, Romlund K.); Kors (1968, Vestervangsk., Viborg); Rundebænken (1985, Handelsbanken, Viborg); Alterbordsforside (1988, Romlund K.); endv. repr. med sten- og lertøj i Kunstindustrimus.; Davids Saml.; Kong Gustav Adolfs Saml., Sth.; Dr. Hans Thiemanns Samml., Hamburg; Trapholt. Billedvævninger: Høns (udst. 1953); Indtoget i Jerusalem, Korsbæringen og Opstandelsen (antependium, 1963, Højslev K.); Jesu fødsel (antependium, 1977, Viskum K.); Indtoget i Jerusalem (1987, Åsted K.). Skriftlige arbejder: Hilsen fra et landskab, 1975 (digte); Skygge og spejl, 1985 (digte); gendigtning af engelske Christmas Carols, I, 1987; II, 1988; endv. artikler om altertavler i Viborg Stifts Årbog 1984-93.

Author: Kirsten Olesen (Ki.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.