Ferdinand Meldahl

Literature

Ark. 1897-98, 192-94 (70 år); Arch. 1899 (C. Leuning Borch); 1901-02, 85-87, 108 (Alb.Chr. Jensen); 1907-08, 233-43 (V.J. Mørk-Hansen); Carl Brummer i: Gads da. Magasin 1907-08, 429-35 (nekr.); Francis Beckett: Kbh. Raadhus, 1908, 40-47; K. Varming og Vilh. Lorenzen: Da. Ark. gennem 20 Aar, 1912; Helga Stemann: F. M. og hans Venner, I-VI, 1926-32; Hans Dragehjelm i: Hist. Medd. om Kbh., 1931-33, 420-27; Chr. Elling og Viggo Sten Møller: Holmens Bygn.hist., 1932; H.H. von Schwerin: Skånska herrgårdar under svensk tid, 1934; Fr. Weilbach i: Fr.borg Amts hist. Samf. Årbog, 1934; Ejler Nystrøm: Fra Nordsjæll. Øresundskyst, 1937; Victor Hermansen i: Smaastud. tilegnede Chr. Axel Jensen, 1943, 98-103; Arthur G. Hassø: Kbh. Frihavn, 1946; Gregor Paulsson, red.: Svensk Stad, 2, 1950, 342f; Knud Millech i: Arch. U. 1952; samme i: Charl. Eft. 1952; Jan Steenberg i: Fra Fr.borg Amt, 1960; H.D. Schepelern og Poul Eller: O. Fr.borgs Slots Brand, 1964; Sven T. Kjellberg (red.): Slott och herresäten i Sverige, Skåne, Malmö 1966; Sigurd Jensen i: Hist. Medd. om Kbh., 1967, 110, 113, 123-39; Jens Vibæk i: Samme, 1971, 69-72; V. Thorlacius-Ussing: Reventlow-Mus., 1971; Knud Voss i: Fr.borg gennem Tiderne, XIV, 1974; Da. funktionalisme i 100 år, DAL, udst. 1979; Egil Skall i: Hist. Medd. om Kbh., 1980, 29-51; Henrik Græbe i: Architectura, 3, 1981, 61-91; Lilian Vestergaard i: Samme, 97f; Klaus Pedersen i: Samme, 1982, 67-135; Vibeke Petersen og Inga Christensen i: Samme, 1982, 143-69; Mirjam Gelfer Jørgensen: Da. kunsthåndv., 1982; Michael Ottosen i: Ark., 1982, 175; Hans Helge Madsen: M.s rædselsprogram, 1983; Kristian Hvidt: Pynt på gesimsen, 1982; Vesterbro, en forstadsbebyg. i Kbh., 1986; Nina Damsgaard: Orla Lehmann og den nat. kunst, Vejle Kunstmus. 1986, 81, 89f; Claus M. Smidt i: Architectura, 8, 1986, 14-16, 42-48; Hjörleifur Stefánson (red.): Kvosin, byggingarsaga, Reykjavík 1987; Danm. K., Kbh., 5, 1987; Mette Bligaard: Fr.borg Slot, 1987; Bo Bramsen (red.): København før og nu, og aldrig, 1-11, 1987-91; Mirjam Gelfer Jørgensen (red.): Herculanum på Sjæll., 1988; Erik Mortensen: Kunstkritikken i Danm., I-II, 1990; Kristof Glamann: Bryggeren, J.C. Jacobsen på Carlsberg, 1990; Margit Mogensen: Eventyrets tid, 1993; Marmorkirken, visioner og virkelighed, 1994, 16f, 68f, 76-84; Povl Abrahamsen: Den da. enkelhed, 1994; Bo Bramsen (red.): Strandvejen før og nu, I-II, 1995. Tegn., papirer (Saml. af Ark.tegn, Kunstakad. Bibl.; Rigsarkivet; Landsarkiv.; Nat.mus, Kbh.; Kbh. Komm. m.m.); breve (Det kgl. Bibl., Hirsprungske Saml.).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.