Ferdinand Meldahl

Occupations

Docent ved Landbohøjsk., Kbh. 1858-60; af Landhusholdn.selsk. dom.kom. 1859-60; af best. for Fr.borg Slot 1860; af Kunstflidslotteriet 1860; prof. ved Kunstakad. Kbh. 1864-1905; fmd. for sk.rådet smst., 1864-1902, 1905-08; dir. smst., 1873-90, 1899-1902; vicedir. smst. 1890-93, 1902-05; kgl. bygn.insp. 1865-1902; medl. af Kbh. Borgerrepr. 1866-92; af udv. for fæstningsterrænets bebyg.plan 1870; fmd. for Charl.borg udst.kom. 1871-87; bygn.kyndig kons., senere adm. dir. ved Det kbh. Byggeselsk. 1872-1905; medl. af best. for Thorvaldsens Mus. 1873-1908, fmd. 1893; fmd. for Det kgl. Teaters bygn.komm., 1874; medl. af komm. for Hovedbanegården 1878-84; af legatet Albertina 1879; af Kbh. Havneråd 1883-97; af bedøm.kom. i konk. om Frihavnen 1888; bygn.komm. for Chr.borg 1887-88; komm. for genopf. af samme 1903-05; kons. for opf. af Skt. Albans K., Kbh. 1884-87; af komm. for mus.byg. i Kbh. 1885-91.

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.