Knud Merrild

Weilbach information

Genealogy

Merrild Nielsen, Knud, 1894-1954, maler, billedhugger og keramiker. *10.5.1894 i Tjæreby, Ødum, ?31.12.1954 i Kbh. Forældre: Lærer, senere kantor i Stege Niels Christian Elias N. og Kristine Merrild Knudsen. ~24.8.1926 i Stege med Else Caroline Jakobsen, *8.3.1898 i Kbh., ?26.9.1988, datter af skomagerm. Jens Christian J. og Karoline Amalie Jensen.

Biography

Knud Merrild arbejdede i Danmark især med kunstindustri, bl.a. keramik, som han dyrkede hos pottemager Eifrig i Valby. Han havde en vis tilknytning til kredsen omkring Klingen og var ven med Vilhelm Lundstrøm. I USA blev det hans ambition at udvikle et moderne kunstnerisk formsprog. Han bevægede sig væk fra en dekorativ stil, inspireret af art déco, via kubistiske collager og assemblager hen imod et delvist surrealistisk maleri, ofte i en teknik med gips og voks, hvor amorfe og symbolladede former henviste til den menneskelige seksualitet. Gennem Louise og William C. Arensbergs private samling i Los Angeles holdt han sig orienteret om de seneste europæiske strømninger (bl.a. Max Ernst), og i 1936 blev hans værker inkluderet i Museum of Modern Arts banebrydende udstilling Fantastic Art, Dada, Surrealism. I begyndelsen af 1940rne udviklede M. en kunstnerisk teknik, flux, der resulterede i helt nonfigurative malerier. Flux-teknikken, der var inspireret af Lao-Tses, Heraklits og ikke mindst D.H. Lawrences tanker, var baseret på en høj grad af tilfældighed. Den bestod i at hælde, dryppe eller sprøjte smeltede farver på en flydende overflade og lade tyngdekraften være styrende for det færdige resultat. M. mente her at have fundet en visuel metafor for modsætningens, forandringens og bevægelsens universelle principper. Hans tilgang til værket var på en gang intellektuel og sensuel, men ikke ekspressiv i modsætning til f.eks. Jackson Pollock, der benyttede en lignende teknik. M. regnes for en af de vigtigste banebrydere for den abstrakte kunst i Californien. På trods af kritisk anerkendelse måtte han dog modvilligt ernære sig som dekorationsmaler en stor del af sit liv. M.s omstændelige, præcise og elegante kunstneriske udtryksform fandt en sproglig parallel i hans bog om D.H. Lawrence.

Education

I lære hos malerm. Surland i Stege 1908; Tekn. Sk., smst. 1909-12; Sk. for da. Kunsthåndv. (Jens Møller-Jensen) 1912-17; Kunstakad. Kbh., dek.sk. (Joakim Skovgaard) 1 sem. fra jan. 1918.

Travels

Sverige 1913, 1920; Tyskland 1914; Norge 1919-20; England 1920-21; udvandrede til USA 1921, først oph. i N.Y.; gennem USA s.m. Kai Gøtzsche med oph. hos D.H. Lawrence i Taos, New Mexico 1922-23; Los Angeles 1923-25; Palm Beach, Florida 1925-26; Frankrig, Danm. og England 1926; fast bosat i L.A. fra 1927; Danm., Frankrig og England 1937-38; tilbage til Danm. 1954; har endv. besøgt Canada og Mexico.

Occupations

Stifter af Foren. Anvendt Kunst 1917, fmd. 1920; medstifter af og medl. af best. for Modern Art Workers, L.A. 1924; medstifter af American Artists Congress, L.A. afd. 1936, medl. af best. for og fmd. for udst.kom. for samme 1936-38; medl. af best. for Ass. Painting Contractors; medstifter af og medl. af best. for The Open Circle, Hollywood, Californien 1944; drev dek.forretning i L.A.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1920; Honorable Mention og dipl. ved flere udst., bl.a. i Paris 1924 og i USA.

Exhibitions

KE 1916, 1918-20, 1924, 1926; Charl. Forår 1917-19; Belmaison Gal., N.Y. 1922; Olympiske Lege, Paris 1924, L.A. 1932; Painting and Sculpture of Southern California, 6th Exhib., L.A. Mus. of Hist. m.v. 1925; Soc. of Scand. American Artists, Brooklyn Mus. 1932; California Pacific Internat. Expo., San Diego 1935; Post Surrealists and Other Moderns, Stanley Rose Gal., Hollywood 1935; Fantastic Art, Dada, Surrealism, Mus. of Modern Art, N.Y. 1936; Internat. Exhib. of Water Color, Brooklyn Mus. 1939-40, 1943; Golden Gate Internat. Expo., San Francisco 1940; Abstract and Surrealist American Art, Art Inst. of Chicago m.fl. 1947; Then & Now, The 5 Top-Ranking Painters Who Pioneered The Modern Movement in L.A., L.A. Art Ass. 1950; Arts of Southern California, Early Moderns, Long Beach Mus. of Art, Californien 1964; Painting and Sculpture in California, The Modern Era, San Francisco Mus. of Modern Art m.fl. 1976-77; Painting and Sculpture in L.A., 1900-1945, L.A. County Mus. of Art 1980; 100 Years of California Sculpture, The Oakland Mus., Californien 1982; Forty Years of California Assemblage, Wight Art Gal., Univ. of California, L.A. m.fl. 1989; Turning the Tide, Early L.A. Modernists, 1920-1956, Santa Barbara Mus. of Art m.fl. 1990; Art of the Forties, Mus. of Modern Art, N.Y. 1991. Separatudstillinger: Kunstnerforb., Kristiania 1920 (keramik); Santa Fe Mus., New Mexico 1923 (s.m. Kai Gøtzsche); San Francisco Mus. of Art 1937; Boyer Gal., Philadelphia 1937; Dam & Fønss, Kbh. 1938; Boyer Gal., N.Y. 1939; American Contemp. Gal., Hollywood 1944; Modern Inst. of Art, Beverly Hills 1948 (retrosp.); Bertha Schaefer Gal., N.Y. 1952; L.A. County Mus. of Art 1965 (mindeudst.); Steve Turner Gal., L.A. 1991.

Artworks

Selvportræt (udst. KE 1918); Tennis Player (stencil, akvarel, ca. 1922); Indianere, dekorativ komposition (udst. 1926); Anthropometric (1930, tidl. Man Ray Coll.); Volume and Space Organization (collage, 1933, Oakland Mus., Californien); Portræt af D.H. Lawrence (ca. 1933, Philadelphia Mus. of Art); Hermaphrodite (gips, 1935, udst. Mus. of Modern Art, N.Y. 1936); Archaic Form (1936, Mus. of Modern Art, N.Y.); Synthesis (1936, smst.); Equilibrium (assemblage, 1938, San Francisco Mus. of Art); Timelessness and Nowhere (flux, 1944, dediceret D.H. Lawrence); Volcanic Isles of Escape (flux, 1944, Art Inst. of Chicago); Resignation (flux, 1945, Brooklyn Mus.); Chain Reaction (flux, 1947, Mus. of Modern Art, N.Y.); Flux Bouquet (flux, 1947, L.A. County Mus. of Art). Andre arbejder: Skulpturer (Oakland Mus.); har udf. plakater og tapeter og arb. med keramik; repr. på Kunstindustrimus.; grafik (fra Klingen 1919, Kobberstiksaml.); vignetter til Merle Armitage: Accent on America (1944). Skriftlige arbejder: A Poet and Two Painters, A Memoir of D.H. Lawrence, London 1938, N.Y. 1939; All the Animals in the Zoo i: The Happy Rock, A Book About Henry Miller, Berkeley 1945; artikler til aviser og tidsskr., bl.a. 24 rejseartikler fra Amerika til Møns Folkebl. 1922- 23.

Literature

Skønvirke 1919, 45f, 58-61; 1921, 107, 109; Alfred H. Barr (ed.): Fantastic Art, Dada, Surrealism, N.Y. 1936; Pol. 20.10.1937; 3.4.1938; 11.4.1938; 19.3.1952; 6.1.1955 (nekr.); Pol., Magasinet 9.1.1938; Berl. Tid. 16.4.1938; 19.7.1938; 6.1.1955; Nat.tid. 19.7.1938; Ekstrabl. 7.7.1938; Arts and Arch., L.A., Jan. 1943 (Man Ray); Dec. 1944; Circle 6 1945, 41-47 (Henry Miller); Art News, Summer 1948, 44, 57; April 1950, 60; Febr. 1992, 136; Møns Dagbl. 10.2.1949; Jules Langsner: K.M. 1894- 1954, L.A. County Mus. of Art 1965 (kat.); Preben Wilmann og Marianne Brøns: Lundstrøm, 1977; Susan E. Ehrlich: Five L.A. Pioneer Modernists, Ph.D. diss., Univ. of Southern California 1985; Jeffrey Wechsler: Abstract Expressionism, Other Dimensions, Rutgers Univ. 1989; Forty Years of California Assemblage, Univ. of California, L.A. 1989.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.