Knud Merrild

Biography

Knud Merrild arbejdede i Danmark især med kunstindustri, bl.a. keramik, som han dyrkede hos pottemager Eifrig i Valby. Han havde en vis tilknytning til kredsen omkring Klingen og var ven med Vilhelm Lundstrøm. I USA blev det hans ambition at udvikle et moderne kunstnerisk formsprog. Han bevægede sig væk fra en dekorativ stil, inspireret af art déco, via kubistiske collager og assemblager hen imod et delvist surrealistisk maleri, ofte i en teknik med gips og voks, hvor amorfe og symbolladede former henviste til den menneskelige seksualitet. Gennem Louise og William C. Arensbergs private samling i Los Angeles holdt han sig orienteret om de seneste europæiske strømninger (bl.a. Max Ernst), og i 1936 blev hans værker inkluderet i Museum of Modern Arts banebrydende udstilling Fantastic Art, Dada, Surrealism. I begyndelsen af 1940rne udviklede M. en kunstnerisk teknik, flux, der resulterede i helt nonfigurative malerier. Flux-teknikken, der var inspireret af Lao-Tses, Heraklits og ikke mindst D.H. Lawrences tanker, var baseret på en høj grad af tilfældighed. Den bestod i at hælde, dryppe eller sprøjte smeltede farver på en flydende overflade og lade tyngdekraften være styrende for det færdige resultat. M. mente her at have fundet en visuel metafor for modsætningens, forandringens og bevægelsens universelle principper. Hans tilgang til værket var på en gang intellektuel og sensuel, men ikke ekspressiv i modsætning til f.eks. Jackson Pollock, der benyttede en lignende teknik. M. regnes for en af de vigtigste banebrydere for den abstrakte kunst i Californien. På trods af kritisk anerkendelse måtte han dog modvilligt ernære sig som dekorationsmaler en stor del af sit liv. M.s omstændelige, præcise og elegante kunstneriske udtryksform fandt en sproglig parallel i hans bog om D.H. Lawrence.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.