Knud Merrild

Artworks

Selvportræt (udst. KE 1918); Tennis Player (stencil, akvarel, ca. 1922); Indianere, dekorativ komposition (udst. 1926); Anthropometric (1930, tidl. Man Ray Coll.); Volume and Space Organization (collage, 1933, Oakland Mus., Californien); Portræt af D.H. Lawrence (ca. 1933, Philadelphia Mus. of Art); Hermaphrodite (gips, 1935, udst. Mus. of Modern Art, N.Y. 1936); Archaic Form (1936, Mus. of Modern Art, N.Y.); Synthesis (1936, smst.); Equilibrium (assemblage, 1938, San Francisco Mus. of Art); Timelessness and Nowhere (flux, 1944, dediceret D.H. Lawrence); Volcanic Isles of Escape (flux, 1944, Art Inst. of Chicago); Resignation (flux, 1945, Brooklyn Mus.); Chain Reaction (flux, 1947, Mus. of Modern Art, N.Y.); Flux Bouquet (flux, 1947, L.A. County Mus. of Art). Andre arbejder: Skulpturer (Oakland Mus.); har udf. plakater og tapeter og arb. med keramik; repr. på Kunstindustrimus.; grafik (fra Klingen 1919, Kobberstiksaml.); vignetter til Merle Armitage: Accent on America (1944). Skriftlige arbejder: A Poet and Two Painters, A Memoir of D.H. Lawrence, London 1938, N.Y. 1939; All the Animals in the Zoo i: The Happy Rock, A Book About Henry Miller, Berkeley 1945; artikler til aviser og tidsskr., bl.a. 24 rejseartikler fra Amerika til Møns Folkebl. 1922- 23.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.