Hans Meyer Petersen

Artworks

Strandfugl (1969); Juninat (1971); Abstrakt komposition (litografi, 1974, Køge Skitsesaml.); collage, rød farveholdning (1977, Vejle Kunstmus.); collage, blå farveholdning (1977, smst.); Nocturne (litografi, 1978, Køge Skitsesaml.); Nocturne (litografisk mappe, 1981, tekst af Daniele Rosadoni); Vintersuite (litografisk mappe, 1984, tekst af Uffe Harder); Strand (1986); adskillige aqua collager. Udsmykninger: 4 mal. (1974, Rådhuset, St. Heddinge); trefløjet mal. (1982, smst.); 3 serier farvelitografier (u.å., Østre Landsret, 13. afd.); endv. repr. i Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml.; Helsingør Bymus. Andet: Plakat til Mostly Mozart Festival (1990, Lincoln Centret, N.Y.).

Author: Mette Højsgaard (Me.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.