Mogens Meyling

Weilbach information

Genealogy

Meyling, Mogens Gunst, *1906, arkitekt. *8.9.1906 på Fr.berg. Forældre: Murerm. Ejner Vilhelm M. og Asta Sophie Gunst. ~8.5.1936 i Nyk. M. med Valborg Marie Iversen, *23.8.1907 i Skive, datter af bogholder, senere slagteridir. i Nyk. M. Iver I. og Martha Riis.

Biography

Mogens Meylings kontakt med Sønderjylland i de unge år, hvor han varetog tilsynet med Knud Lehn-Petersens udvidelse af sygehuset i Sønderborg, førte i 1940 til, at han etablerede sig sammesteds. Et par år senere var han blandt initiativtagerne til oprettelsen af Boligforeningen af 6.12.1942 i Sønderborg og forblev i mange år dennes arkitekt. Blandt boligforeningens byggerier kan peges på rækkehusene Ringgade 107-41 fra 1948. Disse er, ligesom de fleste af M.s øvrige byggerier, opført i den nationale funktionelle tradition, hvor materialer og proportioner har tydelig rod i dansk byggeskik. Som enkeltbygning må især fremhæves M.s administrationsbygning til Det nordiske Kamgarnsspinderi, hvor det dekorative materiale travertin virker i arkitekturen, bl.a. i trappegangen og som udvendig, renæssance-inspireret kassettegesims. Også en række offentlige byggerier har M. stået bag, og som restaureringsarkitekt har han arbejdet nænsomt og, i kraft af sine konsulentopgaver for kirkeministeriet, været betroet nogle af landsdelens mest spændende, ældre bygningsværker.

Education

Murersv. 1922; konstruktør, Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh., ark.sk. (Ivar Bendtsen, Kay Fisker, Kai Gottlob), afg. 1935.

Travels

Occupations

S.m. Svenn Eske Kristensen i Kbh. 1931-37; egen tegnestue i Sønderborg 1940-67; s.m. sønnen Peter M. fra 1968. Kons. for Kirkemin. vedr. præstegrd. i Sønderborg, Åbenrå og Tønder Amter 1946-76; kons. for Boligmin. 1955-76; branddir. for Købstædernes alm. Brandforsikr., Sønderborg 1956-81.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Tilsynsf. ved udv. af Statshosp. i Sønderborg, proj. af Knud Lehn-Petersen (1937-40); adsk. boligbebyg. i Sdr.borg, ca. 500 boliger i alt, bl.a. rækkehuse, Ringg. 11-29/Sundquistg. 46-56, (1942-68); adm.bygn., Nord. Kamgarnsspinderi, Hilmar Finsensg. 18, Sdr.borg (1944, nu Told- og skatteregister); forsaml.hus i Dybbøl (1945, s.m. H. Mundt); Caroline Amaliehjemmet, Augustenborg (1949, efter konk., sen. udv.); Bov Komm. Bibl. (1958, efter konk.); div. skolebyg. i Sdr.jyll., f.eks. Bjolderup Sk. (1948, med afd.bibl.); Kollund Sk. (som forannævnte); præstegrd. i Ulkebøl (1960); i Ravsted (1964); etageboliger i Lerbjergparken, Sdr.borg (1972, 1978, s.m. Peter M.). Restaureringer: Ubjerg præstegrd. (1949); kirkestalde i Egen (1951); Notmark præstegrd. (1952); Vester Vedsted præstegrd. (1956); Varnæs præstegrd. (1959); Egen K. (1968); Hoptrup K. (1970, s.m. Peter M.); Rinkenæs gl. K. (1978, s.m. Peter M.).

Literature

Ark. M, 1952, 146-47 (Caroline Amaliehjemmet); Bogen om Als, 1956; Halvtreds år i Sdr.borg, Boligforen. af 6.12.1942, 1942-92, 1992.

Author: Hanne Christensen (H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.