Mogens Meyling

Biography

Mogens Meylings kontakt med Sønderjylland i de unge år, hvor han varetog tilsynet med Knud Lehn-Petersens udvidelse af sygehuset i Sønderborg, førte i 1940 til, at han etablerede sig sammesteds. Et par år senere var han blandt initiativtagerne til oprettelsen af Boligforeningen af 6.12.1942 i Sønderborg og forblev i mange år dennes arkitekt. Blandt boligforeningens byggerier kan peges på rækkehusene Ringgade 107-41 fra 1948. Disse er, ligesom de fleste af M.s øvrige byggerier, opført i den nationale funktionelle tradition, hvor materialer og proportioner har tydelig rod i dansk byggeskik. Som enkeltbygning må især fremhæves M.s administrationsbygning til Det nordiske Kamgarnsspinderi, hvor det dekorative materiale travertin virker i arkitekturen, bl.a. i trappegangen og som udvendig, renæssance-inspireret kassettegesims. Også en række offentlige byggerier har M. stået bag, og som restaureringsarkitekt har han arbejdet nænsomt og, i kraft af sine konsulentopgaver for kirkeministeriet, været betroet nogle af landsdelens mest spændende, ældre bygningsværker.

Author: Hanne Christensen (H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.