Mogens Meyling

Occupations

S.m. Svenn Eske Kristensen i Kbh. 1931-37; egen tegnestue i Sønderborg 1940-67; s.m. sønnen Peter M. fra 1968. Kons. for Kirkemin. vedr. præstegrd. i Sønderborg, Åbenrå og Tønder Amter 1946-76; kons. for Boligmin. 1955-76; branddir. for Købstædernes alm. Brandforsikr., Sønderborg 1956-81.

Author: Hanne Christensen (H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.