Mogens Meyling

Artworks

Tilsynsf. ved udv. af Statshosp. i Sønderborg, proj. af Knud Lehn-Petersen (1937-40); adsk. boligbebyg. i Sdr.borg, ca. 500 boliger i alt, bl.a. rækkehuse, Ringg. 11-29/Sundquistg. 46-56, (1942-68); adm.bygn., Nord. Kamgarnsspinderi, Hilmar Finsensg. 18, Sdr.borg (1944, nu Told- og skatteregister); forsaml.hus i Dybbøl (1945, s.m. H. Mundt); Caroline Amaliehjemmet, Augustenborg (1949, efter konk., sen. udv.); Bov Komm. Bibl. (1958, efter konk.); div. skolebyg. i Sdr.jyll., f.eks. Bjolderup Sk. (1948, med afd.bibl.); Kollund Sk. (som forannævnte); præstegrd. i Ulkebøl (1960); i Ravsted (1964); etageboliger i Lerbjergparken, Sdr.borg (1972, 1978, s.m. Peter M.). Restaureringer: Ubjerg præstegrd. (1949); kirkestalde i Egen (1951); Notmark præstegrd. (1952); Vester Vedsted præstegrd. (1956); Varnæs præstegrd. (1959); Egen K. (1968); Hoptrup K. (1970, s.m. Peter M.); Rinkenæs gl. K. (1978, s.m. Peter M.).

Author: Hanne Christensen (H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.