Jørgen Mogensen

Biography

Jørgen Mogensen har udstillet skulpturer af jern og plastic, men det er som tegner, han har vundet et navn. M.s tegninger falder i 2 grupper, enkeltstående vittighedstegninger og tegneserier. Vittighedstegningerne, hvoraf mange er publiceret i Hudibras, den sidste udløber af en tradition, der over Klods-Hans kan føres tilbage til satiriske blade som Punch og Ravnen i 1800-tallets sidste halvdel, er for en stor del uhøjtidelig erotisk humor. Blandt M.s mange tegneserier er den kendteste Poeten og Lillemor, hvortil digteren Frank Jæger og hans kone Kirsten Vodder stod model ved dens fremkomst i Politikens Magasin 1950 med versificerede tekster af Arne Ungermann. Oprindelig ugentlig og i farver, blev serien daglig og i sort-hvid ved flytningen til Dagens Nyheder 1951. Poeten og Lillemor, hvis figurer først fandt deres endelige form i slutningen af 1950erne, hentede i starten sit stof fra digterfamiliens indre liv og gengav humoristiske familiesituationer. I løbet af 1960erne blev den ydre verden efterhånden trukket ind i serien, og mange af de konflikter og strømninger, der har præget samfundet de sidste 3-4 årtier, er kommet til udtryk gennem familiens medlemmer eller deres naboer og venner. Stedvis udvikler serien, der fra midten af 1950erne til slutningen af 1970erne blev til i tæt samarbejde med Mogens Dalgaard, sig til en dansk kultur- og mentalitetshistorie. Den har opnået enestående popularitet, og der er produceret 3 film på grundlag af tegneserien (1959- 61, instruktion Erik Balling med Henning Moritzen og Helle Virkner som titelfigurer). Poeten og Lillemor har også været anvendt som frimærkemotiv (1992). Med sin almenmenneskelige, borgerligt-tolerante humor, båret af lethed og et optimistisk livssyn, har M. ramt noget genkendeligt hos efterkrigstidens middelklasse, hvad der har skaffet hans tegninger betydelig udbredelse, ikke blot i Danmark, men i store dele af den vestlige verden.

Author: Thorkild Kjærgaard (T.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.