Emily Monrad

Biography

Emily Monrad har malet både landskaber og portrætter, men blev især kendt for sine børneportrætter. Hun har imidlertid overvejende arbejdet som lærer i tegning, maling og kunsthistorie ved flere skoler i både Danmark og USA. M. var til sin død medlem af Kunstnersamfundet ved Kunstakademiet i København.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.