Leif Mosevang

Biography

Leif Mosevangs møde med nyere norsk kunst fik i ungdomsårene koloristisk afgørende betydning for hans billeder, der karakteristisk har stærke grønne, røde, gyldne og blå farver. Med spontane strøg maler han bl.a. landskabs- og dyrebilleder, portrætter og figurbilleder med betoning på spændingsskabende kontrastvirkninger, f.eks. Mand og marker og Guldregn og rhododendron. M. lægger vægt på følelsernes betydning i den skabende proces, hvilket bl.a. ses i en række cirkusbilleder, hvor situationer fra cirkuslivet tilsyneladende er udramatiske, men en balancegang mellem liv og død er med i fortællingen. M. er mere optaget af farven end af naturalistiske enkeltheder, og han betragter intuition snarere end intellekt som det bærende i den kunstneriske proces. Efter eget udsagn har zen-buddhismen, meditation og kendskab til Aura-Soma farveterapi haft betydning for hans virke, som det ses i Yin og løven. M. er ekspressiv kolorist med naturen som fast udgangspunkt, og billedernes farvedominans, farvekraft og lysvirkninger er inspireret af malere som Ludvig Karsten og Edvard Munch.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.