Aksel Møller

Weilbach information

Genealogy

Møller, Axel (Aksel), 1909-1994, maler. *1.2.1909 i Fr.havn, ?5.4.1994 i Holbæk. Forældre: Kaptajn Otto M. og Cathrine Jensen. ~20.5.1933 på Fr.berg med Ellen Johanne Klinge, *1.10.1912 i Viborg, datter af tømrer Johan K. og Annanie Bendix Thostrup.

Biography

Aksel Møller begyndte som håndværksmaler, men arbejdede siden som teatermaler. Han havde desuden dekorationsopgaver i Tivoli og på Vallekilde Højskole. Hans håndværksmæssige kunnen, kombineret med kunstneriske evner, førte til flere restaureringsopgaver for Nationalmuseet. Også på et senere tidspunkt påtog M. sig beslægtede opgaver, såsom restaurering af malerier og antikke møbler. I 1943 flyttede M. til Odsherred, hvor han fornyede bekendtskabet med Karl Bovin, som han kendte fra barndomsårene i Frederikshavn. Derved kom han i berøring med den oprindelige gruppe Odsherredmalere, der især kendes for deres naturalistiske landskaber. M.s foretrukne emner var dog havnemotiver og naturgengivelser med husdyr. I Odsherred fandt han sine motiver i fiskerbyen Havnsø, på Ordrup Næs, i Bjergene og på Lammefjorden. Rejser til Vesterhavet bragte ham i berøring med den jyske natur, som han fortolkede med Jens Søndergård som mellemled. Færøsk kunst har ligeledes været en stor inspirationskilde i disse år. M.s tidlige billeder er ofte malet med bred pensel og afdæmpede, mørke farver. Formerne er forenklede og billedopbygningen stram. Senere rejser til Bornholm førte til en ændring i både farvesyn og malemåde, da indflydelsen fra Oluf Høsts billeder gjorde sig gældende. Dette resulterede i en lysere palet og en lettere og mere skitseagtig teknik. Ophold i Paris og interessen for Monet og Renoir bidrog yderligere til at forstærke denne tendens. M.s værker er dog mere ekspressive med stemningsindholdet som det bærende element. M. anvendte oftest oliefarver, men gik med tiden mere og mere over til at male akvareller, heriblandt flere fra Italien. M. var i 1973 medstifter af Huset i Asnæs og udstillede i sine senere år næsten udelukkende der.

Education

Malersv. i Kbh., svendebrev 1930; Tekn. Sk., Kbh. i 1930rne; Dekorationssk., Århus 1930rne; Stat. Tegnelærerkursus i 1930rne.

Travels

Længere ophold i Italien; Grækenland; Frankrig; Norge; Sverige; Schweiz.

Occupations

Teatermaler, Det ny Teater, Kbh., og Palladium Film, Hell. 1935-43; malerm. 1943-1963; restaur.opgaver for Nat.mus. 1957- 62.

Scholarships

Rejsestip., Dekorationssk., Århus i 1930rne.

Exhibitions

Cromisterne 1959; Vallekilde udst., Vallekilde Højsk., 1960erne; Den frie Udst. bygn. 1966; Pottegården, Ellinge Lyng, 1970erne; Huset i Asnæs fra 1973; Dragsholmkunstnere, Gal. Gl. Strand 1977; Holbæk udst., Vipperød Hallen 1979-80; Kunst i Hverdagen, Gal. KCH, Holbæk 1979; Huset i Asnæs, Bispegården, Kalundborg 1983. Separatudstillinger: Nyborg Gymn. 1961 (s.m. Ernst Trier); Odsherred malerne, Billund Centret 1974 (s.m. Mette Møller Bovin og Vuokko Johansen); Huset i Asnæs fra 1973 (1989 retrosp.); Gal. KCH, Holbæk 1976 (s.m. Julius Wederkinch); A/S Hagen og Sørensen, Odense 1977; DR Kunstforen., TV-Byen 1981.

Artworks

Snekastere (1955, Odsherreds Kunstmus.); Hønsegård (akvarel 1957, Vallekilde Højsk.); Motiv fra Havnsø (1957, Dragsholm Bibl.); Landskab med hus og husgavle (1957, smst.); Landskab (1962, Vallekilde Højsk.); Vejarbejde (udst. 1966); Gudhjem (udst. 1966); Thorvalds gård (udst. 1973); Nexeløbugten, bygevejr (udst. 1974); Renoirs have (udst. 1977); Tourette sur Loup (udst. 1977); Landskab, Lammefjorden (udst. 1977); Kårup Strand (udst. 1981); Kritsa, Kreta (udst. 1981). Restaureringsopgaver: Istandsættelse af altertavler og prædikestole (1957-62, s.m. Ernst Trier).

Literature

Holbæk Amts Venstrebl. 25.11.1957; 22.9.1967; 20.9.1973; 13.5.1974; 30.3.1984; Sjæll. Tid. 28.12.1966; 2.1.1975; Fra Vallekilde Folkehøjsk., 95, 1988; Kurt Sørensen: Odsherreds Malere, 1989; Birgitte Olsson og Peter Stubtoft (red.): Billedkunsten i Vestsjæll. Amt 90/91, 1990/91.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.