Aksel Møller

Biography

Aksel Møller begyndte som håndværksmaler, men arbejdede siden som teatermaler. Han havde desuden dekorationsopgaver i Tivoli og på Vallekilde Højskole. Hans håndværksmæssige kunnen, kombineret med kunstneriske evner, førte til flere restaureringsopgaver for Nationalmuseet. Også på et senere tidspunkt påtog M. sig beslægtede opgaver, såsom restaurering af malerier og antikke møbler. I 1943 flyttede M. til Odsherred, hvor han fornyede bekendtskabet med Karl Bovin, som han kendte fra barndomsårene i Frederikshavn. Derved kom han i berøring med den oprindelige gruppe Odsherredmalere, der især kendes for deres naturalistiske landskaber. M.s foretrukne emner var dog havnemotiver og naturgengivelser med husdyr. I Odsherred fandt han sine motiver i fiskerbyen Havnsø, på Ordrup Næs, i Bjergene og på Lammefjorden. Rejser til Vesterhavet bragte ham i berøring med den jyske natur, som han fortolkede med Jens Søndergård som mellemled. Færøsk kunst har ligeledes været en stor inspirationskilde i disse år. M.s tidlige billeder er ofte malet med bred pensel og afdæmpede, mørke farver. Formerne er forenklede og billedopbygningen stram. Senere rejser til Bornholm førte til en ændring i både farvesyn og malemåde, da indflydelsen fra Oluf Høsts billeder gjorde sig gældende. Dette resulterede i en lysere palet og en lettere og mere skitseagtig teknik. Ophold i Paris og interessen for Monet og Renoir bidrog yderligere til at forstærke denne tendens. M.s værker er dog mere ekspressive med stemningsindholdet som det bærende element. M. anvendte oftest oliefarver, men gik med tiden mere og mere over til at male akvareller, heriblandt flere fra Italien. M. var i 1973 medstifter af Huset i Asnæs og udstillede i sine senere år næsten udelukkende der.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.