Jørn Nielsen

Biography

Jørn Nielsen og kompagnonen Halldor Gunnløgsson har efterladt sig en stor produktion, hvoriblandt flere bygninger hævder sig blandt periodens arkitektonisk bedste. Hvor Gunnløgsson i samarbejdet var hovedkraft ved skitseringen og det idémæssige forarbejde, blev N. den kvalitetsbevidste og samvittighedsfulde leder af arbejdet på tegnestuen og den, som forestod selve byggeriet. At dømme efter resultaterne var der tale om en ideel arbejdsdeling, som altid førte til gedigne, gennemarbejdede løsninger, hvor hovedgreb og idé blev fastholdt i færdiggjorte byggerier. Gunnar Asplund var deres ungdoms store inspirationskilde med bygninger præget af en overordnet arkitektonisk idé og med en omhyggelig, forfinet detaljering, klar funktion, omhu ved valg og behandling af konstruktionerne foruden tilpasning til omgivelserne. Senere hentede N. og Gunnløgsson impulser fra japanske bygningstraditioner og fra samtidig god amerikansk arkitektur fra Mies van der Rohe og hans kreds. Den overvejende del af deres arbejde kom via konkurrenceprojekter, der alle udmærkede sig ved funktionel klarhed fastholdt i en enkel, stringent form. Selv når eksklusive materialer benyttes, er der tale om en puritansk æstetik. En poetisk følsomhed ligger bag, men behersket så ekspressive udskejelser synes bevidst undgået. Rådhusene i Tårnby og Fredericia er fine eksempler på deres velproportionerede og velfungerende monumentalarkitektur. I Tårnby Gymnasium giver store udhængstage karakter til et symmetrisk anlagt bygningsanlæg. I Udenrigsministeriet har de enkle, kraftfulde pakhuse ved Københavns Havn været forbilleder for ministeriets klare blokopdelinger.

Author: Tobias Faber (T.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.