Svend Nielsen

Biography

Svend Nielsens hu stod oprindelig til billedhuggerdisciplinen, men i midten af 1930rne valgte han alligevel maleriet som fremtidigt medie. Selv om han i 1938 bosatte sig fast på Bornholm og her hentede en lang række af sine landskabsmotiver, bragte hans udlængsel ham til stadighed ud i Europa, hvor han både lysmæssigt og koloristisk søgte nye veje for sit maleri. Hans produktion karakteriseres af flere markante stilbrud: fra de tidlige års tilsyneladende bevidst let naivistiske gengivelser af virkeligheden, over 50ernes mørke og mystisk betonede landskaber, til de sene års let abstraherede personkompositioner.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.