Allan Nilsson

Biography

Allan Nilsson hører hjemme i den lange række af malere, der gennem årene har skildret menneskene og miljøet på Nørrebro i København. Han begyndte at male og arbejde med grafik i 1960erne, og i sine billeder skildrede han især miljøet i Den sorte Firkant, med dens nedslidte boligkarreer og små, trange baggårde. Hans malerier havde først og fremmest et samfundsmæssigt sigte, og i en naturlig forlængelse heraf udstillede han i 1971 et gammeldags baggårdslokum på KE sammen med en diasserie, som han selv havde fotograferet. Hans stil må betegnes som en naiv ekspressionisme, men han arbejder også med en mere collageagtig billedopbygning, hvor udvalgte virkelighedsfragmenter stykkes sammen til en udtryksfuld helhed. Han deler sine aktiviteter nogenlunde ligeligt mellem grafik og maleri og arbejder med flere forskelige, grafiske teknikker.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.