Kirsten Nissen

Occupations

Konsulent på væveværkstedet på Stat. Værksteder for Kunst og Håndv., Kbh., fra 1986; medl. af best. for DKL, Da. Kunsthåndv. Landssammenslutn. 1992-94; gæstelærer på Kunsthåndv.sk. i Kolding fra 1993; konsulent på Da. Designsk. fra 1996.

Author: forfatternavn ukendt (A.G.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.