Amariel Norðoy

Biography

Stipendier og udmærkelse: RB Bankens Kunstpr. 1983. Amariel Norðoy var som ung i lære på skibsværftet i Klaksvík og blev udlært som skibstømrer. En særlig interesse for den traditionelle færøske dæksbåd fik betydning for hans kunstneriske virksomhed. Det slanke skrog med den karakteristiske lodrette stævn og den svungne hæk indgik tidlig som fast bestanddel i tegninger, malerier og litografier. N. hører til de kunstnere, der intenst dyrker et fast tema og stadig indkredser det gennem en relativt snæver motivkreds. Hans tema er miljøet omkring havnen. Skibe og både ligger for anker på reden, skrogenes mørke masser og de flydende spejlbilleders bølgende linier danner tunge farveflader, der indgår i en farverig kontrastfuld komposition fra ultramarinblå og permanentgrøn bund. Eller fiskerbåden ligger ved kaj, fiskere om bord og mennesker på kajen indgår i den myldrende komposition. I udsigter over havnen med pakhuses, bådehuses, skibsmasters og lysende fortøjningsbøjers mylder indgår gerne et samlende kompositorisk liniemønster, som "Mondrians træ". Motivet atomiseres til farvestrålende pletter, og maleriet kan undertiden tangere det dekorative, uden at det dog går ud over den temperamentsfulde farvemættede helhed. I sin farvemæssige behandling af landskabet er N. repræsentant for en karakteristisk skole i de sidste 30 års færøske billedkunst. N. dyrker litografiet og er pioner på Færøerne på dette felt.

Author: forfatternavn ukendt (B.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.