Jens Nordsø

Biography

Jens Nordsø arbejder i en strengt udpenslet naturalisme, og hans motivverden præges meget af ting. Opstillinger, med genstande fra dagligdagen som f.eks glas og flasker eller enkle, fantasiskabte figurer, der kan minde om robotter eller maskiner. Ligeledes forekommer arkitekturfantasier, set på baggrund af himlens og horisontens endeløse udstrækning. Han er nært tilknyttet surrealismen, men udtrykker sig, i modsætning til mange andre inden for dette område, i et billedsprog der er blottet for litterære virkemidler. Det er kun tingene, drænet for al menneskelighed, der er det bærende element. Med mange af sine billeder vil han gerne fortælle om automatiseringen og fremmedgørelsen i det moderne samfund. Forbilleder har han dels blandt danske malere som Ejnar Nielsen og Vilhelm Hammershøi, men først og fremmest lader han sig inspirere af kunstnere fra renæssancen. Musik er en vigtig inspirationskilde for ham, især jazz, som han har omsat i billedkunstnerisk form.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.