Ole Schwalbe

Occupations

Medl. af censurkom. for KE 1961-62; for KP 1964, 1969; medl. af best. for Thorvaldsens Mus. 1968-84; for Storstrøms Kunstmus; præs. for Akad.rådet 1970-73; leder af Kunstakad. lab. for konstruktiv billeddannelse 1973-79; rektor for Kunstakad. Kbh., billedkunstsk. 1974-79.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.