Martin Nyrop

Literature

Ude og Hjemme 7, 1883-84, 319f; Ill. Tid. 1886-87, 350f, 606f; 1887-88, 404-14; 1913, 619-28; E. Schiødte i: Tidsskr. for Kunstindustri 4, 1888, 1-6; N. Malmgren: Danm. industr. Etabl., 1888; Den Tekn. Foren. Tidsskr. 2, 1888-89, 149-53; 1899-1900, 5f, 66, 240-44 (Kbh. Rådhus); Arch. 1900-01, 19-22 (lurblæs.); 1901-02, 243-46 (Eliask.); 1902-03, 113-15 (Absalon); 1903-04, 173-76 (Sundeved); 1905-06, 303- 400 (Haag); 1907-08, 441-48 (Eliask.); 1909-10, 513-20 (Tersløsegård); 1910-11, 6-12 (Kbh. Rådhus); 1912-13, 345-55 (Nyrop), 497-99; 1913-14, 1-21, 29-35 (Bispebjerg); 1921, 165f (nekr.); 1922, 1-6 (Bjerrelide); Ark. 1932, 24f, 32 (Kronborg); Ark. U. 1949, 185f (K. Millech); 1950, 83 (Rådhusudst.), 166f; Ark. 1975, 255 (Eliask.); 1977, 357-58 (Gasbeholderen); 1982, 174-76 (M. Ottosen); 1992, 455-57 (S. Koch); Erik Schiødte i: Ord och Bild, 8, 1899, 396-402; Eugen Jørgensen i: Kunst, 2, 1900, 73-79; F. Hendriksen i: Tidskr. for Industri 1903, 5-20, 33-40, 53-66; 1905, 181-189; P.V. Jensen Klint i: Nord. Tidsskr. 7, 1903, 291-314; De da. Provinsarkiv. Bygn., 1903; P. Købke: Kbh. Raadhus, 1903; J.C.B. la Cour: Da. Gaarde, IV, 1907, 631f; Camillus Nyrop: Slægten N., 1908, 107-14; Francis Beckett: Kbh. Raadhus, 1908; Fra Vallekilde Folkehøjsk., 1908-09; 1920, 133; 1921, 22-24 (nekr.); Francis Beckett i: Tidsskr. for Industri 1909, 1-16; Ivar Bentsen i: Kunstbl. 1909-10, 6-12; K. Varming: Da. Ark.tur gennem 20 Aar, 1912; Forskønn. IV, 1914, 56f; XII, 1922, 11; XI, 1921, 13f (nekr.); Camillus Nyrop: Thor Lange, 1917, 139; Arkitekten M. N. 1849 11. Nov. 1919, 1919; Berl.Tid. 10.11.1921 (nekr.); 8.8.1971; Pol. 19.5.1921 (nekr.); 25.5.1983; 26.4.1995; Steen Eiler Rasmussen: De da. Byggefag, 1930, 65-71; samme i: Tilskueren, juli, 1937, 1-15; Harald Nielsen i: Bedre Byggeskik 1935, 108f; Soransk Kunst, 1936, 46; Jørgen Jessen i: Vallekilde Folkehøjsk., 1965, 74-86; Einar Johansson i: Gutenberghus Årsskr. 1971, 14f; Kristian Hvidt m.fl. (red.): Chr.borg Slot, 2, 1975; A. Kann Rasmussen (red.): Soraner-biogr., 1977, 209; Ark.tur 1979, 266, 268, 278f, 281, 299; 1985, 163-70 (Øvelseshuset); Lise Funder i: Kbh. Bymus. 1976-77, 27-32; samme: Ark. M. N., 1979; Egil Skall i: Hist. Medd. om Kbh. 1980, 33-55; Lilian Vestergaard i: Architectura, 1981, 102f; Ebbe Clemmensen i: Til Poul Kjærgaard, 1982, 90-99; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. Kunsthåndv., 1982; Sigurd Jensen: Kbh. hospitalsvæsen, 1983; Jørgen Sestoft: En bygn. på Østre Gasværk, 1985; Lise Osvald i: Kunstindustrimus. virksomhed 1969-82, 1985; H.E. Langkilde: Nyklassicismen i købstæderne o. 1920, 1986; samme: Landsteder, villaer, 1987; samme i: Architectura 10, 1988, 75; Nina Dahlmann Olsen i: Samme, 84f; Georg Achen, Randers Mus. 1987, 8; Kr. Dagbl. 1.7.1987; Kristian Krogh i: Inspiration 6, 1988, 74-79; Mirjam Gelfer- Jørgensen (red.): Herculanum på Sjæll., 1988; Gynter Weitling: Vor arv vi kendes ved, 1988; Helge Nielsen (red.): Køge bys hist. II, 1988; Jacob Blegvad i: Ålborg-bogen, 1991, 20-22, 33; Nils-Ole Lund: Nord. ark., 1991; Marianne Ilkjær: Ark. i Odder, 1991; Ole Faber: Varde, 1992, 29; Arne Karlsen: Da. møbelkunst, 1990-92; Margit Mogensen: Eventyrets tid, 1993; Kristian Hvidt: Udsigt fra et italiensk kloster, 1993; Povl Abrahamsen: Den da. enkelhed, 1994; Cees de Jong & Erik Mattie: Arch. Competitions, Köln 1994, I, 179-216; Ena Hvidberg i: Hedebo, Greve Mus. 1994, 21- 39; Ida Haugsted i: Architectura 18, 1996, 43-76. Breve (Det kgl. Bibl.; Rigsarkiv.); tegn., rejseskitser, breve, fotos m.m. (Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl.); tegn. (Stadsark.; Kbh. Stadsarkiv; Køge, Byhist. arkiv; Nat.Mus., Kbh.).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.