Martin Nyrop

Education

Sorø Akad. 1859-65; i lære hos tømrerm., cand.polyt. Hans Hartvig Kayser, tømrersv. 1869; Tekn. Inst., Kbh., afg. 1869; Kunstakad. Kbh. (Chr. Hansen, Hans J. Holm) 1870-76, lille guldmed. 1877 (et skulpturmus.), st. guldmed. 1880 (en børs). Ansættelser: Kond. hos vandbygn.ing. Chr. Otterström 1869; tegner hos F.V. Tvede 1871-74; hos V. Dahlerup 1874-79; endv. hos Ove Petersen og H.B. Storck.

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.