Edith Nørgård

Weilbach information

Genealogy

Nørgård, Edith Kristine, 1919-1989, landskabsarkitekt. *18.7.1919 i Korsør, ?28.1.1989 i Gent., begr. smst. (Mariebjerg). Forældre: Landbrugskons. Christian Lauritz Larsen og Lovise Katrine Hansen. ~6.5.1950 i Kbh. med landskabsark. Ole Nørgård (døbt Nørgaard), *2.3.1925 i Viborg, ?22.4.1978 i Gent., søn af ølhdl. Ernst Vilhelm N. og Ane Kirstine Jensen.

Biography

Edith Nørgård arbejdede sammen med sin mand Ole N., siden de mødtes og uddannedes til arkitekter. Efter arkitektuddannelsen arbejdede de især med bygningers omgivelser og landskabsform, og de skabte sammen ikke blot en række af vore fineste haveanlæg, men også større landskabstræk som motorvejsanlæg, bearbejdning af St. Vejleådalen, Kongholmparken og bydelen Albertslund Syd samt grusgravsområdet Hedeland. Lyngbyvejens indføring til København er med sine enkle plantegreb og gennemførte detaljer blevet en meget smuk vej. Ved Danmarks tekniske Universitet, DTU, omkranser og strukturerer mægtige egebræmmer det store anlæg. De enkelte bygningsafsnit ligger i store flader af lavere buske og småtræer, visse steder formes terrænet med smukke terrasseringer. Individuelle, markante gårdhaver differentierer indtrykket. Et tilsvarende arbejde er Københavns Universitet på Amager. Enkelthed og perfektionisme er gennemgående træk, der er et fast greb om helheden, men samtidig er anlæggene planlagt til mindste detalje. Frodige haverum med gennemarbejdede belægninger ses ud over ved universiteternes gårdhaver bl.a. i arbejder for Toldkammeret, på Louisiana og ved Vangede Kirke.

Education

Afg. fra Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1948.

Travels

Occupations

Ansat hos ark. Carl R. Frederiksen, Hans Hansen og DSBs Tegnestue 1947-50; egen tegnestue s.m. Ole Nørgård fra 1956. (Tegnestuen videreførtes fra 1987 af Lea Nørgaard & Vibeke Holscher). Lærer ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. (hos Palle Suenson og Viggo Møller Jensen) 1967-69.

Scholarships

Brolæggerpr. 1986.

Exhibitions

Ark.foren. 100-års jub., Stat. Mus. for Kunst 1979; Charl. Eft. 1980.

Artworks

(Sammen med Ole Nørgård): Munkebo, bebyg.plan (1958-63); Tårnby Rådhus (1959); Danm. tekn. Univ., D.T.U. (1960-75, 1984-88); Univ.parken, Kbh. (1960-76, 1984-88); FDBs hovedkontor, Albertslund (1960-69); Kuben, Øverød (1963); Landsarkivet for Sjæll., Jagtv., Kbh. (1963-66); bydelen, Albertslund Syd (1963- 68); Ved Stampedammen, Usserød (1964); Louisiana, udv. (1964-82, fra 1988); Aalborg Sem. og øvelsessk. (1965); Lyngbyvejen og indføring, Hans Knudsens Plads til Vangede (1965-74); Tuborg Adm., Strandv., Kbh. (1968); del af Frederikssundmotorv. samt Hareskovlinien (1968-73); Jernbanens Toldkammer, Valby, Kbh. (1969); Nybrogårdkoll., Kgs. Lyngby (1970); boligbebyg. Ishøjplanen (1970-74); Kbh. Univ., Amager (1970-80); Panuminst. (1970-87); St. Vejleådalen (fra 1970, 1987-88 ); del af Holbækmotorv. med broer (1972-78); Alssundbroen (1972-78); Kongsholmparken (fra 1972, s.m. Ginman og Harboe); Gassehaven og Søllerød Naturpark (1972); Herstedvester Badesø (1973); Vangede K. (1974); Bellacenter, Amager (1975); grusgravomr., Hedeland Nord (1975, strukturplan 1978-79 s.m. J. Vesterholt, delprojekter 1979-88); Sønderborg lystbådehavn (1976-79); Kystagerparken, Hvidovre (1975-78); Gråbrødre Kloster, Viborg (1977, 1987); Odense koncerthus (1977-82); H.C. Andersen hotellet, Odense (1977-82); komm.plan, Høje-Tåstrup (1978); Stavnsholt K. (1979); Opstandelsesk., Albertslund (1981-83); Kbh. Univ., Krystalg. (1981-84); Helligåndsk. (1982); Tåstrup Nyk. (1983-85); IBM, Bruxelles (1983-86); gårdanlæg Kbh.: karreer ved Prinsesseg., Absalonsg., Sankelmarksg., Skydebanekarreen, Turegården, Nansensg., Prinsesseg. (ca. 1982-88); Lautruphøj, kontorbyggeri (1984-86); Lautrupcentret (1986-88); Tårnby Politigård (1987-88). Konkurrencer: (S.m. Ole Nørgård): Bebyg.plan, Hareskoven (1951, indk.); Lyngby Parkkgrd. og kapel (1951, 2.pr.); kommunesk. i Årby (1951, 3.pr.); bebyg.plan, Kolding (1952, 2.pr.); rådhus i Glostrup (1954, 3.pr.); byplan, Fr.berg Komm. (1959, 2.pr.); bydel, Vestamager (1965, 3.pr. desuden s.m. Henning Jensen, Torben Valeur); bebyg.plan, Fr.holm, Kbh. (1968, 1.pr.); disp.plan, Chr.havn (1972); Amagerby 3 (1974, s.m. Fællestegnestuen); byfornyelsesplan, Islands Brygge (1977, desuden s.m. Vilhelm Wohlert); Statsbroen Storebælt (1977-78, færdiggørelse 1988, s.m. ark. Ib Møller).

Literature

Ark. U. 1951, 208 (konk. Hareskoven), 212 (sk., Årby); 1952, 17, 20 (samme), 88, 146f (Lyngby Parkkgrd.), 337-39 (bebyg.plan, Kolding); 1954, 13- 15 (rådhus, Glostrup); Ark. 1959, 159-61 (byplan, Fr.berg); 1965, 469-71 (Vestamager); 1968, 49, 51-54 (Fr.holm); 1972, 439 (Amagerby 3); 1974, 409-14 (samme); 1975, 18- 20, 81, 253, 280 (Lyngbyvejen); 1977, 34-36 (Islands Brygge); 1990, 366 (Dybbøl Banke); Ark.tur 1964, 159-64 (Kuben); 1965, 239-48 (Aalborg Sem.); 1966, 113-19 (Ved Stampedammen); 1968, 1-17 (DTU); 1969, 1-23 (Albertslund Syd); 1974, 205-24 (DTU); 1976, 1-19 (Farum Midtpunkt, Ishøjplan), 161-75 (Bellacent.), 223-40 (Panuminst., Amager Univ.); 1979, 122-28 (Bellacent.); 1982, 253-74 (Louisiana), 320- 37 (koncerthus, Odense, H.C. Andersen hotel); 1988, 114-19 (Opstandelsesk.), 188-96 (IBM, Bruxelles); 1990, 15-21 (Vangede K., Stavnsholt K.); Havekunst 1952, 13-15 (Lyngby Parkkgrd.); 1960, 18-22 (DTU); 1966, 155-58 (Tuborg Adm.); 1968, 24-31 (Jernb. Toldkammer), 81-99 (Lyngbyvejen); Landskap 1969, 21-32 Albertslund Syd); 1974, 151-57 (Amagerby 3); 1976, 121-27 (St. Vejleådalen); 1978, 99-104 (Hedeland); 1981, 130-35 (Louisiana), 164-89 (div. opg.); 1982, 81-95 (div. opg.); Landskab 1987, 1- 8 (Hedeland); 1989, 32-37 (IBM, Bruxelles); 1989, 47 (nekr.).

Author: Annemarie Lund (A.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.