Ole Nørgård

Weilbach information

Genealogy

Nørgård, Ole, 1925-1978, landskabsarkitekt. *2.3.1925 i Viborg, ?22.4.1978 i Gent., urne smst. (Mariebjerg). Døbt Nørgaard. Forældre: Ølhdl. Ernst Vilhelm N. og Ane Kirstine Jensen. ~6.5.1950 i Kbh. med landskabsark. Edith Kristine Larsen (se Nørgård, Edith), *18.7.1919 i Korsør, ?28.1.1989 i Gent., datter af landbrugskons. Christian Lauritz L. og Lovise Katrine Hansen.

Biography

Ole Nørgård arbejdede, siden sin uddannelse, sammen med sin hustru, Edith Nørgård. (Se artiklen om denne). Som C.Th. Sørensens medarbejder gennemarbejdede N. dennes ideer til en afbalanceret form og med stor beherskelse i materialevalg. Anlæggene omkring F.L. Schmidts administrationsbygning i Valby og Risø forskningscenter er eksempler fra denne periode. Senere dannede han tegnestue med Søren Harboe og Måns Ginman. Friarealerne til boligbebyggelsen Farum Midtpunkt og Kongsholmparken i Albertslund blev til i den tid. Et gennemgående træk ved de værker, N. har haft indflydelse på, er, at de har en forenklet, æstetisk gennemarbejdet form, der ofte kontrasteres af en frodig vækstkomposition.

Education

Afg. fra Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1948.

Travels

Occupations

Ansat hos Hoff og Windinge 1948-50; hos C.Th. Sørensen 1955; egen tegnestue s.m. Arne Levin og C.Th. Sørensen 1955-58; s.m. Måns Ginman og Søren Harboe 1968-72; samtidig egen tegnestue s.m. Edith Nørgård fra 1956. Lærer ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1960erne; kons. for Boligmin. vedr. disp.plan for Chr.havns Havnefront (1972); i dommerkom. ved talrige konk., bl.a. Odense Univ.; medl. af Akad.rådet 1959-65; af best. for Da. Byplanlab. o. 1959; kons. for Foren. for Bygn.- og Landskabskultur 1963-75; rådgiver for Unesco vedr. flytn. af Abu-Simbeltemplerne i Egypten 1963.

Scholarships

Eckersbergmed. 1969.

Exhibitions

Charl. Eft. 1957, 1980; Ark.foren. 100-års jub., Stat. Mus. for Kunst 1979.

Artworks

Kalundborg Domkirkepl. (1954-62, s.m. C.Th. Sørensen); Risø (1956-62, s.m. samme); Askov Højsk. (1956-60, s.m. samme); Frilandsmus., Dansepladsen (1960-62, s.m. samme og I.P. Junggreen Have); Virum Statssk. (1962, s.m. C.Th. Sørensen); Skt. Nikolaj K., Hvidovre (1966); Tekn. Inst., Høje Tåstrup (1970-73, s.m. Ginman og Harboe); Farum Midtpunkt (1970-74, s.m. samme); Kgl. Toldkammer, Amalieg., Kbh. (1974-78); desuden udst. C.Th. Sørensen en havekunstner (1973, s.m. Sven-Ingvar Andersson, J. Arevad-Jacobsen, Ib Asger Olsen). Desuden værker sammen med Edith Nørgård (se denne). Skriftlige arbejder: Miljødebat tiltrængt, Ark. 1970, 407f; Regionplanskitsen og landskabet 1972, 300f. Konkurrencer: Se artiklen om Edith Nørgård.

Literature

Ark.tur 1960, 41-53 (Askov), 121-31 (Tårnby Rådhus); 1976, 1-11 (Farum Midtpunkt); Havekunst 1963, 34-40 (Risø); Louisiana Revy 1964, 12f; Landskap 1972, 138-41 (Farum Midtpunkt); 1973, 125f (C.Th. Sørensen udst.); 1978, 49 (nekr.), 99-104 (Hedeland); 1981, 130-35 (Louisiana), 164-89 (div. opg.); 1982, 81- 95 (div. opg.); Ark. 1978, 291 (nekr.); Landskab 1987, 1-8 (Hedeland).; Villads Villadsen i: Byens huse, byens plan (Danm. Ark.), 1979; Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm. Ark.), 1979; samme i: Magtens bolig (Danm. Ark.), 1980; Erik Nygaard: Tag over hovedet, 1984. (Se også artiklen om Edith Nørgård).

Author: Annemarie Lund (A.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.