Ole Nørgård

Occupations

Ansat hos Hoff og Windinge 1948-50; hos C.Th. Sørensen 1955; egen tegnestue s.m. Arne Levin og C.Th. Sørensen 1955-58; s.m. Måns Ginman og Søren Harboe 1968-72; samtidig egen tegnestue s.m. Edith Nørgård fra 1956. Lærer ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1960erne; kons. for Boligmin. vedr. disp.plan for Chr.havns Havnefront (1972); i dommerkom. ved talrige konk., bl.a. Odense Univ.; medl. af Akad.rådet 1959-65; af best. for Da. Byplanlab. o. 1959; kons. for Foren. for Bygn.- og Landskabskultur 1963-75; rådgiver for Unesco vedr. flytn. af Abu-Simbeltemplerne i Egypten 1963.

Author: Annemarie Lund (A.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.