V.J. Mørk-Hansen

Weilbach information

Genealogy

Mørk-Hansen, Volmer Johannes, 1856-1929, arkitekt. *23.7.1856 i Felsted ved Åbenrå, ?29.1.1929 i Kbh., begr. i Vonsild. Forældre: Sognepræst, senere stiftsprovst Mouritz Mørk Hansen og Charlotte Dorothea Frederikke Gotholdine Levinsen. Ugift.

Biography

V.J. Mørk-Hansen var forsynet med gode talenter, men fik aldrig stillet store opgaver. Han kom mest til at beskæftige sig med "hverdagsbagateller". Måske skyldtes hans manglende succes, at han var en for beskeden og uselvisk natur, og at han ikke formåede at udvikle sin historicisme til en populær hjemlig stil, som bl.a. hans ven Carl Brummer gjorde det. M.-H.s lidt ensformige og sværmeriske historicisme, f.eks. i Vandtårnet i Roskilde, får dog senere en mere ubunden og national karakter, som i Skovgaard og Anne Maries Hus i Vrensted. Han besad alligevel en solid dømmekraft og et kritisk overblik, hvilket kommer til udtryk i de artikler, som han skrev om kunstindustri og om andre arkitekter.

Education

Realeksamen af højere grad 1872; dimitt. fra C.V. Nielsens tegnesk.; Kunstakad. Kbh., alm. forbered.kl. jan. 1874, i ark.sk. okt. 1878, afg. marts 1883. Ansættelse: Tegner og konduktør hos Hans J. Holm og H.B. Storck.

Travels

Sverige 1886; Tyskland, Polen 1890; Tyskland og Italien 1891- 93; Tjekkoslovakiet 1904; Grækenland og Italien 1907.

Occupations

Ass. ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. forb.kl. 1899-1902, ved ark.sk. 1902-11; medl. af Kunstakad. plenarforsaml. fra 1917; næstfmd. for Kunstnersamf. 1917-23.

Scholarships

Kunstakad. Kbh., lille guldmed. 1891; Akad. 1891-92, 1900; Kaufmann 1915.

Exhibitions

Charl. Forår 1884-88, 1891, 1894-95, 1897, 1900-01, 1903, 1907-08, 1910, 1913, 1916, 1918, 1921; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1889, 1900 (s.m. O.P. Momme); Raadhusudst., Kbh. 1901; Landsudst., Århus 1909; Dä. Ausst., Berlin 1910.

Artworks

Vandtårn i Roskilde (1897); Springvand på Rådhustorvet, Roskilde (1897); Løveapoteket, Fr.havn (1897-98); Schmeltz' stiftelse, smst. (1899); Skovgaard i Hammer Bakker ved Vodskov (1909-10); sk. i Vodskov (1910); alderdomshjemmet Anne Maries Hus i Vrensted, Vendsyssel (1914); tårn til Vester K., Vejle Amt, 1917); ligkapel på Vrensted Kgrd. (1919); udvid. af Aars K. (1921-22). Projekter: Forsikringsselskabet Danmark, Vester (nu H.C. Andersens) Boulev. (1900, 2.pr.); Chr.borg Slot (1905, s.m. Carl Brummer); Fredspaladset i Haag (1906, s.m. samme). Monumenter: Mindestøtte for faderen, stiftsprovst M. Mørk-Hansen (obelisk, 1899, Skamlingsbanken, portrætmedaljon af Anne Marie Carl Nielsen); mindesmærke for komponisten C.F.E. Hornemann på Ass. Kgrd. (1906). Skriftlige arbejder: Arch. 1907-08, 233-43 (nekr. over F. Meldahl); 1915-16, 391 (nekr. over Hans. J. Holm); 1919, 147f (H.B. Storck 80 år); 423f (nekr. over H.C. Amberg); 424 (nekr. over A. Hagerup); Skønvirke 1914-15, 17-30, 33-48 (Den baltiske Udst.); 1916, 139-52, 161-88 (Da. Gravmæler fra den nyeste Tid); 1917, 113-35 (Der deutsche Werkbund); medred. af Ældre nord. Arkitektur, 1887-93.

Literature

Ark. 1894-95, 501; Arch. 1899-1900, 272; 1906-07, 13-18; 1910-11, 69-72, 245-47; Ark. U., 1929, 29f (nekr., Carl Brummer); Theodor Bierfreund: Det da. Slot, Om projekterne til Kronborgs Genopf., 1905; J. Verner: Gravminder, 1912, 47; Berl. Tid. 22.7.1926 (70 år); Hist. Medd. om Kbh., 1939, 167; 1960, 83, 138; Knud Millech og Kay Fisker: Da. ark.strømninger 1850-1950, 1951, 245; Tobias Faber i Ark.U. 1954 (særhæfte), 72; Harald Langberg: Danm. Bygn.kultur, 1955 (1978); Ass. Kgrd., Bevaringsværdige monumenter, 1987, 164; Huse i Fr.havn, 1986, 173.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.