Lotte Olsen

Biography

Lotte Olsen skaber relieffer og skulpturer i ler, gips og bronze. Det er især menneskeskikkelsen, der optager hende, dels som enkeltfigur, dels i tableauer, hvor flere figurer indgår i et samspil. Udtryksformen er stilfærdig, men værkerne fremtræder med stor styrke. Sorg og ensomhed er temaer, der går igen, men tillige skildres det tætte tilhørsforhold mennesker imellem. O. udfører også mere abstrakte kompositioner, men selv her lever det figurative sit stilfærdige liv under overfladen. Fra midten af 1990erne har O. arbejdet sig hen imod større og enklere former. Med vækstformer som arbejdstema og i stadig mere monumentale formater giver hun sine bud på en tilværelsesforståelse, der rummer en sart erotisk tone. Utrykte kilder: Stig Krabbe Barfoed: Skulptur på 10 måder, DR TV 7.10.1983; Åse Holmkvist: Interv., DR 1985.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.