Anders Kirkegaard

Weilbach information

Genealogy

Kirkegaard, Anders, *1946, maler og grafiker. *28.1.1946 i Holstebro. Forældre: Overbibliotekar, senere rektor for Danm. Bibl.sk. Jens Preben K. og kirke- og koncertsanger Karen Kirstine Christensen Lund. ~26.8.1964 i Ølsted, Fr.borg Amt med keramiker, senere sygehjælper Marianne (Janne) Cathala Nobel, *12.2.1945 i Kbh., datter af volontør, senere tømmerhdl. Henning N. og Jytte Eger Palsbøll.

Biography

Anders Kirkegaards drivkraft er det eksistentielle i menneskets tilværelse og udforskningen af det menneskelige drama. Titlen Jedermann i skikkelse af mig selv, der omfatter en fortløbende serie selvportrætter, baseret på en plakat fra 1982, er betegnende for hele hans komplekse værk. Helt specifikt er det tildragelserne i hans eget liv, han tager afsæt i, og K.s billeder har således også selvbiografisk karakter. Det er tilmed oftest hans eget fysiognomi og hans egen krop, han skildrer. Hans stil er figurativ med tydeligt surrealistiske elementer kombineret med kraftfulde, ekspressionistiske udladninger i farve og substans. Mandlige torsoer, løsrevne lemmer, kropsdele, det mandlige køn befolker K.s kropslandskaber. Af og til indgår de i parringslege med kvindelige torsoer, snart bliver kroppene insekstlignende, som døde insekter, udspilede og ligesom spiddet på nåle. Til andre tider skildrer han anatomiagtige landskaber med lave horizonter. Disse scenerier, der er sindbilleder på psykiske landskaber, kan have eruptive forhøjninger eller være læderet af bombekratere. Med sin detaljerede malemåde, strøg ved strøg, farve ved farve, modellerer han et mangefarvet væv af små fibertråde op, der enten fremstår som anatomistudier, som indre kvæstelser eller som farvemæssige eksplosioner. K.s kunst har da også fået betegnelsen "kadaver-romantik", der ligeledes heftes på hans jævnaldrende Hans Christian Rylanders og Arne Haugen Sørensens beslægtede udtryk. K. sætter sine nærbilleder op som konfrontationer med beskueren. Figuren, kropsdelen eller selvportrættet er stillet til skue på en direkte, udadrettet og ikke sjældent anklagende måde. Den hudløse selvudlevering og selvransagelse, der gennemstrømmer billederne, er også en appel til beskueren. Og billedtitlernes lange statements med ideologisk/filosofisk indhold og spørgsmålstegn understreger forsøget på dialog. Det latente, religiøse aspekt af sin kunst fik K. mulighed for at realisere i forbindelse med altertavle-bestillingen til Struer Kirke (1971-74). Bortset fra at forslaget senere blev forkastet, bragte dette projekt en væsentlig betydningsdimension ind i hans kunst. Bebudelse-Bespottelse er et af resultaterne af projektet, der var baseret på omfattende studier af den religiøse kunsts ekspressive klassikere. Til centrale værker i K.s produktion hører også den Bunuel-inspirerede Morderengel og familieportrætterne Ikarus' memoire (Min faders fortællinger om pyrrhussejre og arvesynd) og Familiekrønike/Sammen hver for sig. Fra 1980erne har et mere forenklet udtryk med store, egale farveflader vundet indpas i hans kunst. K.s menneske- og eksistenscentrerede univers kan sættes i forbindelse med Svend Wiig Hansen, som er en af de kunstnere, der har haft størst betydning for ham. Ligesom denne hører K. til kunstens individualister, der ikke lader sig rubricere inden for tidens dominerede kunstretninger. K. er en engageret kunstdebattør og har i en årrække skrevet for Kristeligt Dagblad.

Education

Tegneundervisn. hos Erling Frederiksen, Stat. Mus. for Kunst 1962; Dronningemølle (senere Holbæk) Kunsthøjsk. (Helge Ernst) 1962; Robert Askou-Jensen, Glyptoteket 1963; Kunstakad. Kbh. 1964-67.

Travels

Paris 1966; Prag 1967, 1991; Leningrad og Moskva 1970; Grækenland og Italien 1971; Venezia 1984; Paris 1992.

Occupations

Medl. af censurkom. for KE 1967, 1977-78, 1994; for KP 1970-71 samt for flere andre udst.; kunstnerisk kons. for Birkerød Komm. 1971-73; medl. af Stat. Kunstfonds udsmykn.udv. 1974-76; gæstelærer på kunstsk. Forum, Malmö 1980; medl. af kom. for Oluf Hartmanns Mindelegat 1982-87; af Stat. Kunstfonds repr.skab 1985-89 og fra 1994; afd.leder på Det fynske Kunstakad. 1989- 90; på Det jyske Kunstakad. 1991-93; medl. af Den frie Udst. best. 1991-94, fmd. 1993- 94; i best. for sammenslutn. Jylland fra 1993; medl. af kunstudv., Fr.borg Amt fra 1994.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1967, 1971, 1978, 1980-81, 1984, 1991, det 3- årige stip. 1968; Ny Carlsbergfondets Romerstip. 1971; Henry Heerup 1972, 1994; Villiam H. Michaelsen 1973; Winkel & Magnussens hæderspr. 1975; Oluf Hartmann 1978; Bendix 1978; Ole Haslund 1979, 1986; Pacht 1982; Eckersberg Med. 1982; Livsvar. kunstnerydelse 1983; Jens Søndergård 1989.

Exhibitions

KE 1963-65; KP 1965; Pro 1966; Charl. Forår 1966; Junge Dänen, Haus am Lützowplatz og Europacentrum, Berlin 1966; Charl. Eft. 1967; Decembristerne 1967-69, 1971-73, 1975-80, 1982-86; Surreelt miljø, Århus Kunstbygn. 1970; Nord. Kunst, Nord. Konstförb., Reykjavík 1972; Art Danois, Grand Palais, Paris 1973; Å-udst. 1974, 1980; Den blå citron 1974-76, 1981-84; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Jylland 1977-83, 1986, 1993-94; Midtvejs, Skive Mus. m.fl. 1978; Ung da. kunst, Charl.borg 1980; Da./svensk grafik, vandreudst. 1981-82; Nord. Konstbien., Karlsborg, Sverige 1982; Billedkunst. Hvordan..., Vejle Kunstmus. m.fl. 1982-83; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Midtvejs, Gal. F-15, Moss, Norge 1983; Borealis, vandreudst. 1983-84; The Da. Show, Bradford m.fl., England 1986-87; Himmelgåden, Den frie Udst. bygn. 1988; Polaris 1989-90; I Virkeligheden, Nikolaj, Kbh. og Sønderjyll. Kunstmus. 1989; Polaris, Charl.borg 1990, Slovakiet og Tjekkiet 1993-94; Den frie Udst. 1990-95; Figur i fokus, Vejle Kunstmus. 1994. Separatudstillinger: Gal. Exi, Odense 1963; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1965; Gal. Prisma, Kbh. 1966-67; Haderslev Mus. 1967; Gal. Prisma, Sth. 1967; Roskilde Bibl. 1969; Gal. 14, Århus 1969; Aalborg Kunstgal. 1970; Gal. Birkdam, Kbh. 1972; Gladsaxe Kunstbibl. 1972; Århus Kunstbygn. 1972, 1983 (retrosp.); Gal. Clemens, Århus 1974; Kunstforen., Kbh. 1976, 1981; Sydslevigs da. Kunstforen. 1978; Gal. 1+1, Hälsingborg 1983; Århus Kunstbygn. 1983; bien., Venezia 1984; Gal. Hummeluhre, Skjoldelev 1985; Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1988; Gal. Nøglebæk, Odense 1990; Gal. Ljungsjögården, Simris, Sverige 1990; A/S Fædre & Sønner, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus., Holstebro 1992; Pakhuset, Nyk. Sj. 1995.

Artworks

Opstilling af masochistiske feticher (1966-67, Stat. Mus. for Kunst); Tele-skud, fra en panteist (collage, 1967, smst.); Efterveer fra Willumsen (1967, Storstrøms Kunstmus.); Stedfortræderen, Vær velkommen Herrens År (1968- 72, Esbjerg Kunstmus.); Portræt af min elskede (1970, Vejle Kunstmus.); Morderenglen. Den sjældne vinder (engelsk Winner) (1970-72, smst.); Officielt postkort fra herskerens drømmekammer (1972, smst.); Portræt af fornedrelsen i tre stadier (1968-70, Nordjyll. Kunstmus); Nemesis eller Trampedach eller portræt af en tragedie (1971, Skive Kunstmus.); Medens vi venter på en ny Johannes (1971-72, Randers Kunstmus.); Nul (1971-72, Aarhus Kunstmus.); Deposizione-Resurrezione (1972-75, smst.); Bebudelse-Bespottelse (skitse til altermal. i Struer K., 1972-75, ikke udført, Vejle Kunstmus.); Forsendelse fra Rom (1971-75, Stat. Mus. for Kunst); I'm just a second hand rose (1970-75, Sønderjyll. Kunstmus.); Udsigt fra Sandhedsministeriets balkon, 1985 hen over reservatet foran Dødens Hus (1975-76, Aarhus Kunstmus.); Ny-sprog: Dobbelt-plus god indgang til Freds- Ministeriet, oversat anno 2050 til Gammel-sprog, Nedgang til Helvede (1976-77, Stat. Mus. for Kunst); Ikarus modtager instruktion af Phoenix eller Der skal to til en god kop kaffe, nemlig De og Deres købmand (1975-78, Vejle Kunstmus.); Ikarus' memoire (Min faders fortællinger om pyrrhussejre og arvesynd) (1978); Luftfoto af min boplads/eller Narcissus' undfangelse, Ars brevis vita longa !!!! (1978-80, Vestsjæll. Kunstmus.); Familiekrønike/Sammen hver for sig (1981-82, Vejle Kunstmus.); Portræt af Mogens Zieler (1981-83, Horsens Kunstmus. Lunden); Pieta (1983-84, smst.); Den lange rejse (1981-85, Stat. Mus. for Kunst); Jedermann i skikkelse af mig selv (selvportrætter, 1982-92). Udsmykninger: Torso og udspringer (gavlmal., 1968, Brande, forsv.); Teglporten, Birkerød Komm. (1979-80, nedtaget). Skriftlige arbejder: Adsk. artikler, bl.a. i: A.K., Kunstforen., Kbh. 1981; A.K., Århus Kunstbygn. 1983; J.P.H. Hansen, S. Hansen, P. Hentze, Kunstforen., Kbh. 1984; radio og tv kommentator ved Kristeligt Dagbl. 1988-89; anm. ved Jazz Special fra 1994.

Literature

H. Ernst m.fl. i: A.K., Kunstforen, Kbh. 1981; Pol. 18.2.1981 (P. Lübecker); 16.8.1983 (G. Jespersen); 27.9.1986 (P.M. Hornung); J.J. Thorsen: Modernisme i da. malerkunst, 1987; Alex Steen i: Kunstavisen, 3, 1987, 2-3; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; L. Hjernøe: A.K. (Da. Nutidskunst 13), 1992.

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.