Berit Øien

Exhibitions

Studieudst., Det jyske Kunstakad., Clausens Kunsthdl., Kbh. 1969; Maleri, Grafik, Skulptur, Billedvæv, Holstebro Kunstmus. 1970; Mejlen 1972-1974, 1976, 1978, 1981, 1983-88, 1990-92, 1994, 1997; Maleri, Billedvæv, Keramik, Århus Kunstbygn. 1975; KP 1982; Nordenfjords, Hjørring Kunstmus. 1983, 1989; Thistedudst., Thisted gl. Rådhus 1984; Fra Mejlen, Odder Kunstforen. 1989; Påskeudst., Kirsten Kjærs Mus., Langvad, 1997. Separatudstillinger: Et eksperiment i musik og kunst, Løgstør Bibl. 1980 (s.m. Kirsten Kjær, Kirsten Lundsgaardsvig, Berit Hjelholt og Jan Erik Hansen); Billedvævn. og Hårdtbrændt Lertøj, Herning Mus. 1983 (s.m. Bente Astrup Moe, Mette Augustinus Poulsen og Anne Marie Wermuth Pedersen); Kirsten Kjærs Mus., Langvad 1988 (s.m. Hanne og Henrik Iermiin, Rud Ingemann Pedersen og Michael Schou); Væv i Thy, Kastet, Thisted 1995 (s.m. Liv Stange, Ane Henriksen og Jenny Hansen).

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.