Marina Pagh

Biography

Marina Paghs arbejde med tekstiler og grafik har påvirket hendes papirmaleriers udformning. P.s værker udnytter det håndlavede papirs karakter og er farvestærke med gennemgående abstrakte figurationer. Oeuvret kendetegnes ved geometrisk strenge kompositioner, arkaiske former, men også ekspressive tegninger. P. ser sit materiale som noget, der både kan tegnes på og konstrueres med, ligesom hun trækker motiver og farver frem undervejs i processen med papir og stof.

Author: Lone Erhardsen (L.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.