Per Kramer

Biography

Per Kramer har siden slutningen af 1960erne været en markant skikkelse i det århusianske kunstliv. Dels som medlem af kunstnersammenslutninger som Zygo, Raza Humana og Sonde, dels når han som fortaler for et jysk kulturministerium svinger med Den jydske fane. Denne Kramerske opfindelse har hentet sin blå farve fra havet omkring Jylland, den grønne fra skovene og markerne og den rødbrune fra heden. Med form som et korssværd symboliserer den viljen til kamp mod det kulturpolitiske københavneri. Et andet Kramersk begreb er Den musiske revolution, der skal frigøre de musiske evner i befolkningen, og som fører videre til tankerne bag Anvendt kunst, udmøntet 1989 i De 12 Fanødoktriner: i modsætning til finkulturen bør kunsten anvendes og dermed have sin naturlige plads i hverdagen. Det er dog ikke kun den jyske identitet, der optager K., men tillige menneskehedens basale livsvilkår under miljømæssig og politisk forurening. Jordens blødende hjerte, der symboliserer vor mishandlede jord og Den globale redningsbåd viser begge menneskehedens selvskabte undergang. K. forener med sin enkle, markante streg og klare farver billede og skrift i en dekorativ helhed, som bl.a. udtrykker morbide temaer som selvmord og kræft. K. arbejder stadig i blandform, men har i de senere år i stigende grad arbejdet med maleri og grafik.

Author: Birgit Hessellund (B.He.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.