Leo Arnak Pedersen

Weilbach information

Genealogy

Pedersen, Leo Arnak, *1937, maler og grafiker. *26.5.1937 i Herning. Forældre: Arb.mand, senere maleren Arnold William P. og fabriksarb. Anna Kirstine Jensen.

Biography

Leo Arnak Pedersen anvender et konkret formsprog, tæt beslægtet med hans læremester Paul Gadegaards. Oftest arbejder han med farvestrålende kompositioner, bygget op af rene linier, former og farver. Hans bemalede trærelieffer fører tankerne til nogle af Gadegaards objekter i træ, men har deres egen personlige karakter. Allerede i 1960erne arbejdede han med træklodser, som, anbragt på væggen i forskellig dybde, gav mange hvide, grå og sorte skyggevirkninger. P. har også udført enkelte skulpturer i ler i begyndelsen af 1960erne og i 1970.

Education

Skiltemaler i Herning (Thorbjørn Kruse) 1.5.1953- 1.4.1957.

Travels

Italien 1986; Spanien, Portugal 1987; Holland 1987, 1989; Frankrig 1987, 1996; Marokko 1988; Grækenland 1990; Færøerne 1992; Canada 1994; Barcelona 1996.

Occupations

Ass. for Paul Gadegaard ved udsmykn. af Den Sorte Fabrik, Herning 1957-60; for Piero Manzoni i beg. af 1960erne; for Knud Hvidberg ved POEX 1965.

Scholarships

Exhibitions

KP 1961, 1970, 1981, 1990-91; Charl. Forår 1970-71, 1973; Gal. Moderne, Silkeborg 1962-63; Poex 1965; 10 jyske kunstnere, Herning Kunstforen. 1965; Maleri Skulptur Grafik, Tinghallen, Viborg 1972; KE 1987; Nordjyske Kunstnere, Fr.havn Kunstmus. 1987-89; Nordjysk Kulturland, Kedelhallen, Ålborg 1996. Separatudstillinger: Gal. Meyer, Esbjerg 1965; Thisted Kunstforen. 1972, 1983; Gal. Actuel, Skive 1985; Aaby Sk., Åbyhøj 1986; Gal. Gudenå, Ry 1987; Psyk. Hosp. Kunstforen., Risskov 1987; Århus Teaters Kunstforen., Århus 1987; Politikens Kunstforen., Kbh. 1989; Aalborg Kunstpav. 1990; Gal. Vils, Mors 1990.

Artworks

Skulptur (ler, 1961); Foldet tegning (serigrafi, 1981, Århus Komm.); 5 serigrafier (1991, Ålborg Kulturfond); serigrafi (1993, Aalborg Stiftstid. Kunstforen.). Udsmykninger: Midtglas, Herning (bemalede trærelieffer, 1989); Kolkjærcentret, Hals (bemalede trærelieffer, 1991). Plakater: Hernings energiske råd for kultur (silketryk, 1966, s.m. Vagn Steen). Skriftlige arbejder: Måske, 1965.

Literature

Vestkysten 7.3.1963 (Eva Bostrup); Aalborg Stiftstid. 25.9.1989 (O'Li); 1.10.1990 (Ove Lilleør); 4.11.1990 (samme).

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.