Matthias Peschcke Køedt

Weilbach information

Genealogy

Peschcke Køedt, Matthias Matthiesen, 1885-1949, maler. *8.6.1885 på Fr.berg, ?11.3.1949 i Skodsborg, begr. på Tårbæk Kgrd. Forældre: Købmand Andreas Peschcke Matthiesen K. og Elizabeth Ellen Duval. ~1° 4.2.1913 i Paris med Helga Frederikke Pedersen (senere navneskift til Tranebo), *25.10.1890 i Soesmarke, ?13.3.1986, datter af slagterm. Niels Søren P. og Johanne Christine Marquardtsen. Ægteskabet opl. 1914. ~2° 26. 8.1916 i Ordrup med maleren Adèle Caroline Rautenbach Nielsen (se Peschke Køedt, Adèle), *29.11.1895 i Zürich, ?22.1.1958 i Kbh., datter af forfatteren Albrecht Rautenbach og Adelheid Gottenkieny. Adopteret i 1900 af stedfaderen malerm. Bernth Nielsen.

Biography

Matthias Peschcke Køedts akademiske baggrund og undervisningen hos Vermehren og på Kunstakademiet hos bl.a. Otto Bache og Frants Henningsen kom til at betyde, at han i sit figurative maleri lagde lige så stor vægt på indholdet som på formen. Han udførte en række monumentale værker med et symbolsk, til tider næsten religiøst indhold og gjorde sig til talsmand for et litterært islæt i billedkunsten. Med sin kraftige kolorit kunne han minde både om K. Zahrtmann og om J.F. Willumsen. Han koncentrerede sig efterhånden om kunstkritikken og rettede især sit skyts mod modernismen. Allerede i forordet til sin separatudstilling i 1916 udnævnte han samtidskunsten til hæslighedens epoke, et synspunkt, han forfulgte gennem hele sin skribentvirksomhed, kulminerende i hans 2 kunstteoretiske bøger. Diskussionen om den moderne kunst var udbredt i Europa i hele mellemkrigstiden, og P.K. fik herhjemme følgeskab i sin kritik af bl.a. Otto Sieverts. En anden åndsbeslægtet havde han i billedhuggeren Rudolph Tegner, der ligesom P.K. ønskede at skildre menneskelivet på godt og ondt. I sin brændende idealisme kom P.K. imidlertid til at kæmpe for idealer, som tiden var løbet fra. I en årrække ydede han store økonomiske bidrag til tidsskriftet Samleren.

Education

Fik som barn tegneunderv. hos Luplau Janssen; student 1903; cand. phil. 1904, dimit. fra S. og G. Vermehrens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh. 1905- 08.

Travels

Paris 1910-12; senere rejser til Italien, Frankrig, Tyskland, England og Schweiz.

Occupations

Fmd. for A/S Samleren 1935-42; red. af tidsskr. Samleren 1940-42.

Scholarships

Exhibitions

Salonen, Paris 1910, 1912, 1927-29, 1931, 1934. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1916, 1921, 1923 (s.m. Holger Wederkinch); Århus Kunstforen. 1916; Gal. Carpentier, Paris 1934.

Artworks

Himmelflugt (udst. 1916); Opstigningen, præludium (udst. 1916); Brydninger, sfærernes musik (udst. 1916); Higen og død, eroica (udst. 1916); Kampens budskab, postludium (udst. 1916); Moderen (1916); Drømmen (udst. 1921); Stormen (udst. 1921); Dæmringen (udst. 1921); Moder og barn (udst. 1921); Foråret (udst. 1921); Billedhuggeren arbejder (udst. 1923); Mandsportræt på guldbaggrund (udst. 1923); Madonna i bjergene (udst. 1923); endv. blomsterbilleder, landskaber og portrætter. Skriftlige arbejder: Statusopgørelse i malerkunsten, 1935; Falske teorier i tidens kunst, 1947; endv. talrige artikler om samtidens kunst i bl.a. Nat.tid. og Samleren.

Literature

Jyll.p. 13.2.1921; Kbh. 19.2.1921; Ill. Tid. 27.1921, 97; Kristeligt Dagbl. 30.12.1922; Nat.tid. 26.6.1935 (S. Schultz); samme i: Malerkunstens ismer, 1938, 82f; Svenska Dagbl. 29.12.1947; Pol. 24.11.1947 (Walter Schwartz); 12.3.1949 (nekr.); Berl. Aften 11.3.1949 (nekr.); Land og Folk 12.3.1949 (nekr.); Nat.tid. 13.3.1949 (nekr., S. Schultz); Bjarne Jørnæs i: Kunstværkets krav, 1990, 256f. Breve til K. Zahrtmann (Hirschsprung).

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.