Matthias Peschcke Køedt

Biography

Matthias Peschcke Køedts akademiske baggrund og undervisningen hos Vermehren og på Kunstakademiet hos bl.a. Otto Bache og Frants Henningsen kom til at betyde, at han i sit figurative maleri lagde lige så stor vægt på indholdet som på formen. Han udførte en række monumentale værker med et symbolsk, til tider næsten religiøst indhold og gjorde sig til talsmand for et litterært islæt i billedkunsten. Med sin kraftige kolorit kunne han minde både om K. Zahrtmann og om J.F. Willumsen. Han koncentrerede sig efterhånden om kunstkritikken og rettede især sit skyts mod modernismen. Allerede i forordet til sin separatudstilling i 1916 udnævnte han samtidskunsten til hæslighedens epoke, et synspunkt, han forfulgte gennem hele sin skribentvirksomhed, kulminerende i hans 2 kunstteoretiske bøger. Diskussionen om den moderne kunst var udbredt i Europa i hele mellemkrigstiden, og P.K. fik herhjemme følgeskab i sin kritik af bl.a. Otto Sieverts. En anden åndsbeslægtet havde han i billedhuggeren Rudolph Tegner, der ligesom P.K. ønskede at skildre menneskelivet på godt og ondt. I sin brændende idealisme kom P.K. imidlertid til at kæmpe for idealer, som tiden var løbet fra. I en årrække ydede han store økonomiske bidrag til tidsskriftet Samleren.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.