C.L. Petersen

Weilbach information

Genealogy

Petersen, Carl Ludvig, 1824-1900, tegner og maler. *15.8.1824 i Kbh., ?3.12.1900 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Ass. ved Søetatens Konstruktionskammer, lærer ved Akademiets Ornamentsk., tegneren, kobberstikker Johan Daniel P. og Charlotte Amalie Kiær. ~4.6.1852 i Kbh. med Mette Christine Gjøe, *29.11.1826 i Vordingborg, ?1.9.1914 i Kbh., datter af forpagter, senere toldbetjent Andreas G. og Hanne Erasmine Thaning.

Biography

C.L. Petersen voksede op i et kunstnerhjem i Nyboder, og han fik sine uddannelsesrejser med flådens skibe. En familietradition beretter, at P. var den af de fem brødre, der havde det største kunstneriske talent, men at han kun malede til glæde for venner og familie. En skitsebog med motiver fra Assens fra 1849- 50 blev til under P.s deltagelse i Treårskrigen. En anden skitsebog fra begyndelsen af 1860erne indeholder skitser fra London såvel som en række person- og portrætstudier. Sit tegnetalent udnyttede P. i oplysningens tjeneste, idet han i 1864 udgav vægtavler til skolebrug og i 1871 hefter med fortegninger. P. forsøgte sig også som raderer, bl.a. et portræt af matematiklærer C. Svenningsen 1853.

Education

Tømrerlærling ved Holmen 1840; Kunstakad. Kbh. maj 1835, 1. frihåndskl. okt. 1838, 1. ornamentkl. jan. 1844, til dek.kl. dec. 1844, til modelkl. marts 1852.

Travels

Island 1847 (med briggen Skt. Thomas, s.m. Vilh. Melbye); London 1862 (med hjulskibet Hekla).

Occupations

Tegnelærer ved Døvstummeinst., Kbh.; sandsynligvis også ved andre sk.

Scholarships

Lille sølvmed. dec. 1855.

Exhibitions

Charl. Forår 1848-49, 1851-53, 1856, 1859, 1867-71, 1873-75, 1882-85, 1887-88, 1893-1900; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882. Auktioner: 18.2.1901 (dødsbo).

Artworks

Indsejling til Reykjavík (udst. 1848); Indsejlingen til Kbh. (udst. 1851); Et orlogsskib til ankers (udst. 1859); Strand ved Hellebæk (udst. 1870); Parti fra Kullen (udst. 1873); Et vrag ved Gl. Kalkbrænderi (udst. 1883); Ved stranden i nærheden af Præstø (udst. 1885); Ved Rågeleje i Nordsjælland (udst. 1888); Revet på Halskov ved Korsør (udst. 1894); tegn. på Teatermus.; Handels- og Søfartsmus., bl.a. skitsebog fra Assens (1849-50); med motiver fra London (1861-62, smst.). Publikationer: Store Konturer, 1864 (vægtavler til skolebrug); Vejledning i frihåndstegning, 1871 (4 hefter fortegn.).

Literature

Egil Skall (red.) i: Hist. medd. om Kbh., 1973, 74-162; Frank Ponzi: Nineteenth Cent. Iceland, 1986, 23, 66-70.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.