Weilbachs Kunstnerleksikon

Abbreviations, signs and word explanations

* født
død
~gift
første gang
AABArbejdernes Andels Boligforening
afg.afgang er afsluttende eksamen fra bl.a. Kunstakademiet
agreeret godkendt/bifaldet
albarello cylindrisk fajancekrukke, der buer indad på midten og har en let indtrukket fod og hals
approb. approberet, godkendt/bifaldet
arch. architect, architecture
Arch. Architecten (tidsskriftet)
ark. arkitekt/arkitektur
Ark. Arkitekten (tidsskriftet)
arkani hemmelige recepter på lægemidler
arkeli ældre betegnelse for forråd af våben og artillerigods og for stedet, hvor det opbevares
Ark.tur Arkitektur (tidsskriftet)
Ass. Assistens
AUC Aalborg Universitetscenter
auk. auktion
auskultant tilhører, bisidder i en ret, uden stemmeret
Berl. Berlingske
bien. biennale, en udstilling som afholdes hvert andet år
billedsnider billedskærer
BKF Billedkunstnernes Forbund
bl. blad
bleu royal dybblå coboltglasur, anvendes både til baggrund og til malede dekorationer
blodklasekrucifiks krucifiks med klaser af blod, især udbredt i højgotikken
blumisteri blomstergartneri
blåmaler porcelænsmaler med speciale i at male blå dekorationer
bolt den mængde/længde stof en væver kan producere på et år, i ældre engelsk ensbetydende med en rulle stof
bosse lille, rundet eller firkantet, fremspring på træ- eller metalarbejde
BPS Byggeriets Planlægningssystem
brakteat tynd middelalderlig mønt, ensidigt præget
brogetmaler el.buntmaler porcelænsmaler med speciale i at male brogede blomster
BYFO Bygningsfrednings Foreningen BYFO
camaïeu billede skåret i smykkesten med mørke og lyse farvetoner; monokromt maleri i mørke og lyse toner: grisaille = gråt i gråt, cirage = brunt i brunt
Charl.borg Charlottenborg, København/Charlottenborg Udstillingsbygning
Charll. Charlottenlund
ciselør kunstner som graverer dekoration i metal
coll. collage/collection
contrafeyer el.kontrafejer (portræt)maler
cortenstål langsomt gennemrustende, vejrbestandigt bygningsstål
craqueléporcelæn porcelæn hvor krakeleringer anvendes dekorativt. Små revner i glasuren, opstået under brændingen, fyldes med farvestof og genstanden brændes på ny
da. dansk
DAB Dansk Almennyttigt Boligselskab
DAL Danske Arkitekters Landsforbund
dat. dateret
dep. Deponeret
devise sentens eller valgsprog
Dl. Daler
DL Danske Landskabsarkitekter
diabas basaltisk gang-bjergart, grønsten
DJØF Danmarks Jurist- og økonomforbund
DR Danmarks Radio
DTH Danmarks Tekniske Højskole, navneskift til DTU
DTU Danmarks Tekniske Universitet
dønnikemester stukkatør
ejd. ejendom
FIAC Foire Internationale d'Art Contemporain (kunstmesse i Paris)
forstøtning understøtning ved skråtstillede bjælker (maritimt)
fortifikationsetaten eller fortifikationen det militære ingeniørkorps
-g. gade
gal. galleri (udstillingssted), gallery, gallerie, galleria
Garn. Garnison
gouache maleri med dækkende vandfarve
gr. gruppe
grisaille monokromt maleri i mørke og lyse gråtoner
GTO Grønlands Tekniske Organisation
hinterglasmaleri en klippet silhuet anbragt i et interiør, som er malet på bagsiden af glasset
HJV Hjemmeværnet
højildsfarve anvendes i oven, hvor den keramiske genstand er udsat for åben ild
IDD Industrielle Designere i Danmark
indk. indkøb, indkøbt
intaglio gemme, udskåret sten med fordybede figurer eller graveret glas eller graveret krystal
intarsia indlagt arbejde, oftest i træ, med materialer i flere farver
islæt de tråde som i vævet stof går på tværs af stoffets længderetning
Jyll.p. Jyllandsposten
K. Kirke
KAB Københavns Almindelige Boligselskab
kadrejermaler maler som tager bestillinger på havnen
kalcedon mineral, halvt gennemskinneligt, hvidliggråt, sjældnere brunt eller blåligt, der kan slibes til kaméer og små prydgenstande
kallipasta gips gennemtrukket med stearin, anvendes til støbning af mindre figurer
kameist kaméskærer
karneol gullig-rød kalcedon, der kan slibes og anvendes til små prydgenstande
kat. katalog
Kbh. København
KBI Kooperativ Byggeindustri A/S
KE Kunstnernes Efterårsudstilling
KGH Den kgl. Grønlandske Handel
kgrd. kirkegård
KIKU Komité for Internationale Kunstudstillinger
KNI Kalaallit Niuersiat, organisation som har afløst KGH, Den kgl. Grønlandske Handel
kond. konduktør (byggeleder)
KP Kunstnernes Påskeudstilling
krabbe gotisk ornament, malet eller udhugget, der ligner blade eller bladknopper
kredensbæger pragtbæger, hvoraf mundskænken drak, før vinen tillidsfuldt kunne skænkes for gæsterne
livgeding ældre betegnelse for formue (jordegods eller løsøre), tillagt en person som underhold i dennes levetid
-m. -mester
makramé arbejde af knyttet eller flettet garn i geometrisk mønster
mal. maleri
mdr. måneder
med. medalje
muffelfarve overglasurfarve, anvendes i ovn, hvor den keramiske genstand brændes i kapsler, skærmet for direkte flamme
Nådestolen Gudfaderen med den korsfæstede Søn og Helligånden, et Treenighedssymbol
nedr. nedrevet
nedt. nedtaget, nedtagning
opl. opløst
PAR Praktiserende Arkitekters Råd
patron forlæg, mønsterform, skabelon
pl. Plads
Pol. Politiken
pousserer el.vokspousserer modellør/voksmodellør
proj. Projekt, projekteret
psaligraf udklipskunstner
publ. publiceret, publikation
quadrinnale udstilling som afholdes hvert fjerde år
Rdl. Rigsdaler
Ref. Reformert
rentoilering fornyelse (tidligere opklæbning) af malerilærred, en konserveringsteknik
restaur. restaurering/restaureret
revetering sikring med murværk
RIBA Royal Institute of British Architects
S.A.K. Svendborg Amts Kunstforening
SBI Statens Byggeforskningsinstitut
sejrværk urværk
serpentin et grønt, sjældnere gult, mineral, som i drejet og poleret form anvendes til prydgenstande og som byggesten i arkitektur
sintrede tegl tegl brændt ved en så høj temperatur, at leret er blevet en tæt masse
skildrer (kunst)maler
sprang fletteteknik
Sth. Stockholm
-sv. -svend
sysselmand kgl. forvaltningsembedsmand i Norge, på Færøerne eller på Island
tenmokuglasur sort eller meget mørkebrun stengodsglasur
tid. Tidende
trend de tråde i vævet stof, der løber i stoffets længderetning
trien. triennale, udstilling som afholdes hvert tredje år
Trin. Trinitatis
tumba sarkofaglignende gravminde over den egentlige grav
udf. udført
udst. udstilling, udstillet
udv. udvalg/udvide, udvidelse
-v. vej
vernis mou grafisk raderteknik
vintagekopier originale fotografiske sort-hvide aftryk udført kort efter optagelsen
vol. volume
vrå-skab stolpeskab, fast inventar i ældre tids bondehuse, i reglen udsmykket
værkbas underofficer i fortifikationsetaten
xylograf kunstner som udfører gravering i træ